• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Krachtvoer

Krachtvoer is een lesprogramma voor leerlingen in klas 1 en 2 van de theoretische, gemengde en kadergerichte leerwegen van het vmbo en is gericht op de preventie van chronische ziekten. In 8 lessen wordt onder meer aandacht besteed aan het voedingsgedrag, de consumptie van fruit, ontbijten, en tussendoortjes met veel verzadigd vet.

Doel

Preventie van chronische ziekten door het verbeteren van voedingsgedrag: het verhogen van de consumptie van fruit, het verhogen van het aantal dagen waarop een ontbijt gegeten wordt, het verbeteren van de voedingswaarde van het ontbijt, het verlagen van de consumptie van tussendoortjes met veel verzadigd vet.

Doelgroep

Leerlingen in klas 1 en 2 van de theoretische, gemengde en kadergerichte leerwegen van het vmbo.

Aanpak

Lesprogramma voor acht lessen die door een docent verzorging of biologie worden gegeven. Werving en begeleiding van scholen vindt plaats via zogenaamde Krachtvoer-begeleiders (o.a. GGD'en).

Onderzoek

De effecten van een eerste versie in 2002 onderzocht onder 1613 leerlingen. Leerlingen gingen direct na afloop van de lessen meer fruit eten en meer ontbijtproducten uit de koolhydraten en vitamine C groep. Onder de leerlingen die voorafgaand aan het programma de meeste tussendoortjes aten met veel verzadigd vet, werd een afname in de consumptie van deze tussendoortjes gevonden. De procesevaluatie liet zien dat leerlingen en docenten positief waren over het programma en dat het goed werd geïmplementeerd. Toch waren enkele aanpassingen nodig.
De effecten van de herziene versie zijn in schooljaar 2008-2009 onderzocht onder 1875 leerlingen. Een maand na afronding van de lessen dronken leerlingen meer puur fruitsap en kozen ze voor minder vette zoute tussendoortjes (zoals chips), ijs (zoals softijs) en gefrituurde snacks (zoals frikadel). Ze hadden meer kennis over gezonde voeding. Ook aten leerlingen meer fruit en gezondere tussendoortjes (minder vette snoepsoorten) direct na de lessen en na een half jaar. Docenten gaven 87% van de verplichte lessen van Krachtvoer en beoordeelden deze met een 7.0. Optionele lessen scoorden gemiddeld een 7.5. Leerlingen gaven het totaalprogramma een 7.3. Vooral de praktische aanpak, de materialen en de diversiteit aan activiteiten werden goed gewaardeerd. Er werden geen hoofdef-fecten op ontbijtgedrag gevonden. Hiervoor is mogelijk een andere aanpak nodig. Een bredere aanpak binnen de school, waarbij de omgeving ook aangepast wordt, kan de effecten mogelijk vergroten.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl,
Overgewicht

Doel:

Preventie, Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
12 - 15 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
25 april 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

Het onderzoek naar Krachtvoer geeft goede aanwijzingen voor kleine, maar wel lange termijn effecten op fruitconsumptie bij 12-14 jarige leerlingen van het vmbo.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Universiteit Maastricht/NIGZ/Voedingscentrum
Postbus 616
6200 MD Maastricht
043-388 28 29
www.krachtvoer.nu

Contactpersoon:

Kathelijne Bessems
k.bessems@maastrichtuniversity.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies