• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Kracht in Controle

Kracht in Controle is een lesprogramma voor leerlingen in de eerste twee leerjaren van het vmbo. Doel van het programma is sociale competenties van de leerlingen te vergroten om zo probleemgedrag te voorkomen. In elk leerjaar wordt tijdens gymnastieklessen via themalessen gewerkt aan de bewustwording van het gedrag en aan attitude- en gedragsverandering. 

Doelgroep

Kracht in Controle (KiC) richt zich op alle leerlingen in de onderbouw van het vmbo (eerste en tweede leerjaar).

Doel

KiC is gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele competenties en daarmee op het voorkomen en verminderen van regelovertredend en overlastgevend gedrag in de klas, waaronder het pesten, bij leerlingen in de onderbouw van het vmbo.

Aanpak

KiC bestaat uit 35 lessen in het eerste leerjaar, waarin negen thema’s aan bod komen, en 22 lessen in het tweede leerjaar, waarin zes thema’s worden behandeld. De thema’s hebben betrekking op vijf competenties en betreffen: besef van jezelf; zelfhantering; besef van de ander; hanteren van relaties; keuzes kunnen maken. Binnen deze thema’s wordt in vier lessen in het eerste jaar, en vier lessen in het tweede jaar ook uitgebreid aandacht gegeven aan het voorkomen en tegengaan van pesten. De werkvormen die gebruikt worden zijn: fysieke oefeningen in spelvorm, doe- en maakopdrachten.
De interventie wordt gegeven in het gymlokaal, door docenten Lichamelijke Opvoeding, getraind in KiC.

Onderbouwing

In zijn algemeenheid geldt dat problematisch gedrag van de leerling wordt gevormd en in stand gehouden door persoonsgebonden factoren (cognitieve, fysieke, sociaal-emotionele), opvoedingsfactoren (zoals de relatie met en inbreng van ouders) en door sociale factoren (bijvoorbeeld contacten met anderen zoals medeleerlingen en met docenten). KiC richt zich op het vergroten van sociaal-emotionele factoren, specifiek vijf sociale competenties. De competentievergroting werkt vooral wanneer deze is gericht op het leren van vaardigheden die leerlingen in staat stellen beter te functioneren in de schoolcontext. KiC wordt dan ook toegepast in de schoolcontext.

Onderzoek

Naar de effecten van KiC is nog geen onderzoek verricht. In het schooljaar 2016-2017 start een effectonderzoek op vier scholen.


Onderwerp:

Sociale vaardigheden,
Sociaal emotionele ontwikkeling

Doel:

Preventie

Leeftijd:
11 - 14 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
9 maart 2017
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Taborcollege
Berkhouterweg 5
1624 NS Hoorn

Contactpersoon:

Kim Schouten
k.entius@tabor.nl

Krystle Kors
k.kors@tabor.nl 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies