Databank Effectieve Jeugdinterventies

KopOpOuders Online

KopOpOuders is een online cursus voor ouders en partners van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met minimaal één kind in de leeftijd van 1-18 jaar. De cursus is gericht op het bevorderen van het psychosociaal welbevinden van de kinderen door vergroting van de opvoedcompetentie van de ouders. De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur in een gesloten chatbox. Zes weken na de afronding volgt een terugkombijeenkomst.


Gericht op:

Opvoeding, welbevinden, psychische problemen

Leeftijd:
1 - 18 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Doelgroep:

KOPP-kinderen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

E-hulp

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
19 februari 2010
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

De doelstelling van de online oudercursus KopOpOuders is de bevordering van het psychosociaal welbevinden van KOPP/KVO-kinderen door vergroting van de opvoedcompetentie van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.

Doelgroep

De doelgroep van de online interventie KopOpOuders zijn ouders en partners van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met minimaal één kind in de leeftijd van 1-18 jaar.De einddoelgroep van KopOpOuders Online zijn de KOPP/KVO-kinderen. Door de opvoedsituatie binnen KOPP/KVO-gezinnen te verbeteren, wordt de kans op de ontwikkeling van psychopathologie bij deze kinderen verkleind.

Aanpak

De cursus wordt aangeboden binnen een website met een stepped care karakter waarin ouders zelf bepalen in welke mate ze ondersteuning ontvangen. De website Kopopouders.nl heeft vijf functies: 1. Informatievoorziening; 2. Lotgenotencontact via forum; 3. E-mail service; 4.Online cursus; 5. Drempelverlaging tot hulpverlening.
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten in een gesloten en beveiligde chatbox waarvoor ouders vanuit hun eigen computer inloggen met hun gebruikersnaam. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maken ze een huiswerkopdracht over het onderwerp waar de volgende sessie over wordt gechat. Ouders leren over de effecten van eigen problematiek op hun opvoedgedrag en hun kinderen. Ze krijgen opvoedvaardigheden aangereikt en maken hun eigen stappenplan voor moeilijke momenten.
Kopopouders is gebaseerd op vijf pijlers:

  • Versterken van een goede ouder-kind-interactie
  • Ondersteunen van de gezonde ouder
  • Versterken van een ondersteunend netwerk of vertrouwenspersoon
  • Versterken van de coping en sociale redzaamheid van het kind
  • Een heldere kijk van het kind op zichzelf en de ouderlijke problematiek. (Bool, e.a 2007; Van Doesum, e.a., 1995)

Onderzoek

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat ouders de online cursus waarderen met een rapportcijfer 7.8. Daarnaast is er na afronding van de cursus een significante afname van permissief of overreagerend opvoedgedrag. De gemiddelde scores verschoven van klinisch naar niet-klinisch gebied. Ouders voelden zich significant minder incompetent en meer competente opvoeders. Alle effecten waren groot tot middelgroot, gemeten via de PS.
Er is een significante afname van hyperactiviteit en totale problemen gemeten via de SDQ. De effectgroottes waren klein. Er is geen verandering in door ouders gerapporteerde emotionele problemen bij het kind. De behaalde effectgroottes van de verschillende vragenlijsten zijn vergelijkbaar met in een meta-analyse berekende effectgroottes over het opvoed ondersteuningsprogramma Triple P (De Graaf, e.a. 2008a, 2008b).Het gegeven dat de opvoedproblemen van tweederde van de ouders in het klinische gebied zaten maar de problemen van tweederde van de kinderen in het niet- klinische gebied, suggereert dat KopOpOuders Online de doelgroep in een vroegtijdig stadium bereikt.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De doelen van KopOpOuders Online zijn duidelijk uitgewerkt. De handleiding is zeer gedegen en de website is overzichtelijk en informatief.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Trimbos-instituut  
E-mail : info@trimbos.nl
Telefoon : 030 - 2971100

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies