• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Julia

Julia is bedoeld voor meisjes van 13 tot 19 jaar die (signalen van) seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Door o.a. reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking biedt een vrouwelijke hulpverleenster gedurende 24 bijeenkomsten hulp ter voorkoming van ernstiger of herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of slachtofferschap van een loverboy/mensenhandelaar.

Doel

Julia heeft als doel het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling bij meisjes die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen en zo het risico op herhaald of ernstiger seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of slachtofferschap van een loverboy/mensenhandelaar te verkleinen.

Doelgroep

Meisjes van 13 tot 19 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen. Zij hebben problemen met liefde, relaties, grenzen, dwang en seksualiteit en zijn gemotiveerd voor hulp. Bij deze meisjes is sprake van een ongezonde seksuele ontwikkeling of onvoldoende seksuele interactiecompetentie.

Aanpak

Julia bestaat uit 24 wekelijkse bijeenkomsten van een uur, in gemiddeld zes maanden. De interventie bevat acht modulen waarin door o.a. reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking thema's rondom seksualiteit, relaties en liefde aan de orde komen. Ook de ouders van het meisje worden betrokken bij de aanpak

Materiaal

Er zijn verschillende materialen beschikbaar:
- Wervingsmaterialen: folder, posters, stickers.
- Training 'Seksualiteit en opvoeden': reader.
- Methodiekhandleiding, boekje 'Verliefdheid en Seks', de rode koffer, filmpjes, werkbladen.
- Werkbladen voor de meisjes.
- Vragenlijst Seksuele Interactie En Relaties (SIER).
Alle genoemde materialen zijn verkrijgbaar bij Qpido te Amsterdam.

Onderzoek

De procesevaluatie (Konijn & Luchsinger, 2014) betreft een analyse van de hulpverleningsplannen van de meisjes van januari 2012 - december 2013 (N=100). Bij N=30 is een voormeting en nameting gedaan met behulp van de SIER (Seksuele Interactie en Relatie vragenlijst). De evaluatie laat zien dat:
o de cliënten van Julia tot de beoogde doelgroep behoren.
o 98% van de meisjes Julia afronden in gemiddeld 6 maanden.
o Van de gestelde doelen 82% wordt gerealiseerd.
o Op basis van de voor- en nametingen met de SIER zijn er indicaties voor de doeltreffendheid van de hulp (klein positief effect).


Onderwerp:

Seksualiteit,
Weerbaarheid

Doel:

Preventie

Leeftijd:
13 - 19 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
1 oktober 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Julia is een zorgvuldig uitgewerkte interventie. Sterk punt is dat Julia is aangepast van een groepsinterventie naar een individuele interventie.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Qpido, Spirit
06-29338064
info@qpido.nl
www.qpido.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies