• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Juf, doet u ook aan seks?

Het hoofddoel is om aankomende leraren in het basisonderwijs zodanig toe te rusten dat zij in hun toekomstige vak als leerkracht kinderen binnen het primaire onderwijs kunnen begeleiden bij hun seksuele en relationele ontwikkeling. Einddoel is om kinderen in het primair onderwijs te ondersteunen bij een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling. Het lespakket voor aankomende leraren bestaat uit vijf modules waaruit pabo-docenten zelf een les of lessenserie samen kunnen stellen.

Doel

Het hoofddoel is om aankomende leraren in het basisonderwijs zodanig toe te rusten dat zij in hun toekomstige vak als leerkracht kinderen binnen het primaire onderwijs kunnen begeleiden bij hun seksuele en relationele ontwikkeling. Met als einddoel om kinderen in het primair onderwijs te ondersteunen bij een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling.

Doelgroep

"Juf, doet u ook aan seks?" richt zich op twee intermediaire doelgroepen. Het lespakket is gericht op aankomende leerkrachten basisonderwijs, die opgeleid worden op de pabo. De tweede intermediaire doelgroep zijn   pabo-docenten die met het lespakket aan de slag gaan.
De uiteindelijke doelgroep is kinderen op de basisschool (4-12 jaar).

Aanpak

Het lespakket "Juf, doet u ook aan seks?" bestaat uit de vijf modules: De integere leerkracht (1), Situaties in de klas (2), Relationele en seksuele vorming: lesgeven (3), Afstemming met het team en de omgeving (4)  en Omgaan met ouders (5).
Alle modules kennen dezelfde opbouw volgens de format van probleemgestuurd onderwijs met diverse onderdelen en opdrachten. Per onderdeel kan de pabo-docent kiezen welke opdracht hij of zij met de klas gaat doen. Er kunnen meerdere lessen gevuld worden met een module van "Juf doet u ook aan seks?". Het is aan de pabo-docent, of aan de gezamenlijke docenten (vakgebied overstijgend), om aan de hand van de onderdelen en opdrachten een les of lessenserie samen te stellen.

Onderzoek

Uit een gebruikers- en procesonderzoek blijkt dat het lespakket door zowel docenten als studenten positief wordt beoordeeld. Het is duidelijk, concreet en sluit goed aan bij de lespraktijk. Docenten gebruiken verschillende onderdelen van diverse modules om zelf een les of lessenserie samen te stellen.
Voor de inbedding komen als relevante factoren naar voren: het waarborgen van voldoende prioriteit/tijd, het toekennen van studiepunten, de rol van koplopers en hun overdracht naar anderen en de borging in beleid. Deze ingrediënten zijn nodig om RVS structureel een plek te geven binnen het onderwijs op de pabo's. (Dalmijn, Cense & Maris, 2014).


Onderwerp:

Seksualiteit

Doel:

Preventie

Leeftijd:
4 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
11 december 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Juf, doet u ook aan seks? is een nuttige interventie voor aankomende leerkrachten omdat er vaak handelingsverlegenheid is als het gaat om het onderwerp seks. De onderbouwing richt zich op een probleemgestuurde aanpak en is helder beschreven.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Rutgers WPF
Contactpersoon:
 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies