• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

JUMP-in

Het doel van JUMP-in is een toename van de totale dagelijkse lichamelijke activiteit en van sportdeelname van kinderen van basisscholen in achterstandswijken. Het programma heeft onderdelen op het terrein van onderwijs, sport, zorg en beleid. Binnen bepaalde programmaonderdelen is er specifieke aandacht voor inactieve kinderen, kinderen met overgewicht, kinderen met een achterstand in hun motorische ontwikkeling of andere beperkingen in de beweegcontext. Het programma wordt uitgevoerd op school en is ontworpen voor permanent gebruik.

Doel

Het doel van JUMP-in is een toename van de totale dagelijkse lichamelijke activiteit en van sportdeelname van kinderen van de basisschool.

Doelgroep

JUMP-in is bedoeld voor basisschoolkinderen (4-12 jaar oud) in achterstandswijken.

Aanpak

De complexiteit van beweeggedrag vraagt een aanpak met componenten op het terrein van onderwijs, sport, zorg en beleid. JUMP-in bestaat uit zes programmaonderdelen:

  • Leerlingvolgsysteem
  • Schoolsportclubs
  • In de klas oefeningen met "De klas beweegt!"
  • Werkboekjes "Bewegen doe je ZO"
  • Voorlichting aan ouders
  • Club extra / Motorische Remedial Teaching

Hoewel het complete JUMP-in programma wordt geïmplementeerd voor alle kinderen, is er binnen bepaalde programmaonderdelen specifieke aandacht voor inactieve kinderen, kinderen met overgewicht, kinderen met een achterstand in hun motorische ontwikkeling of andere beperkingen in de beweegcontext. Het programma wordt uitgevoerd op school en is ontworpen voor permanent gebruik. Om JUMP-in op te nemen in de dagelijkse praktijk wordt een structurele samenwerking gecreëerd tussen stadsdelen, basisscholen, jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties, onderwijsbegeleidingsdiensten en lokale sportverenigingen.

Materiaal

Er is een stroomdiagram voor de invoering van het complete programma. Voor elk programmaonderdeel zijn specifieke materialen en protocollen ontworpen.

Onderzoek

De effecten van de JUMP-in pilot zijn geëvalueerd met een quasi-experimenteel pretest/posttest onderzoek. Het resultaat laat zien dat de pilot effectief was in het beïnvloeden van lichamelijke activiteit. Kinderen in de controlegroep verminderden hun lichamelijke activiteit, terwijl de beweging van de kinderen in de interventiegroep gelijk bleef. In de periode 2006-2008 wordt een uitgebreide evaluatie van een verbeterd JUMP-in programma uitgevoerd, met een quasi-experimenteel pretest/posttest onderzoek. Dit huidige onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het VUmc EMGO instituut.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl,
Overgewicht

Doel:

Preventie

Leeftijd:

4 - 12 jaar


Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:

28 maart 2008

Beoordeeld door:

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering

Oordeel:

Goed onderbouwd

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

JUMP-in is een gemeenschappelijk project van de GGD Amsterdam en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam.

GGD Amsterdam
Cluster EDG (Epidemiologie, Documentatie and Gezondheidsbevordering), productgroep Jeugd
Projectleider GGD: Judith de Meij
jdmeij@ggd.amsterdam.nl
Nieuwe Achtergracht 100
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam

Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Sport (DMO)
Projectleider DMO: Bertram Bouthoorn
b.bouthoorn@dmo.amsterdam.nl
Weesperstraat 101
Postbus 1840
1000 BV Amsterdam

www.jump-in.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.