• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Ikken@lcoholcampagne

Het doel van de Ik-ken-alcoholcampagne is om bij te dragen aan alcoholmatigingsprogramma's van instellingen voor verslavingszorg. De campagne en wordt uitgevoerd door preventiewerkers. De Ik-ken-alcoholcampagne vindt gedurende vier weken plaats op middelbare scholen. Door het verstrekken van flyers, het voeren van gesprekken met jongeren en het uitzetten van een prijsvraag wordt de norm '18-? Geen alcohol erin!' en de achterliggende redenen van deze norm, onder de aandacht gebracht bij de leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Doel

Nederlandse jongeren drinken op jonge leeftijd, te veel en te vaak. De Ik-ken-alcoholcampagne draagt bij aan alcoholmatigingsprogramma's van instellingen voor verslavingszorg door de norm '18-? Geen alcohol erin!' op de kaart te zetten (agendasetting). Het doel van de campagne is om de norm '18-? Geen alcohol erin!' en de achterliggende redenen van deze norm onder de aandacht te brengen bij jongeren (agendasetting).

Doelgroep

Leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Aanpak

De campagne vindt plaats in een vooraf afgesproken campagneperiode van vier weken. Tijdens de werving worden scholen benaderd voor deelname aan de campagne in deze periode. Bij deelname wordt een voorbereidend gesprek ingepland met de contactpersoon van de school waarin allerlei praktische zaken voor de uitvoering van de campagnedag worden besproken, zoals locatie, datum en PR.
De campagneperiode wordt op de eerste campagnedag afgetrapt met een feestelijke opening met een wethouder of ander bekend persoon uit de regio. Vervolgens vindt de campagne plaats op andere deelnemende scholen in de regio.

Tijdens een campagnedag zijn minimaal twee preventiewerkers van een Instelling voor Verslavingszorg vanaf de eerste pauze tot en met de tweede pauze aanwezig op een strategische plek in de school waar veel leerlingen voorbij lopen, bij voorkeur de aula. Voorafgaand aan deze dag zijn al posters opgehangen om jongeren nieuwsgierig te maken naar de campagne. Tijdens de pauzes op de campagnedag benaderen de aanwezige preventiewerkers de leerlingen van de school actief met campagneflyers. Aan de hand van verschillende werkvormen op deze flyer gaan zij persoonlijke gesprekken aan met de leerlingen over de norm '18-? Geen alcohol erin!'. Het doel is dat de leerlingen de achterliggende redenen van deze norm leren kennen.

De thema's hierbij zijn:

 • Hersenschade
 • Verslaving
 • Bingedrinken/alcoholvergiftiging
 • Dingen doen waar je spijt van krijgt.

Tussen de pauzes door zijn langere gesprekken mogelijk. Uitvalsbasis is de campagnezuil, die tevens dient als aandachttrekker en informatiepunt. Tot slot worden jongeren uitgedaagd deel te nemen aan de foto-opdracht en prijsvraag op een website. Met deze laatste opdracht is ook een prijs te winnen. Na afloop wordt de campagne geëvalueerd met zowel de school als preventie-werkers.

Materiaal

Beschikbare materialen:

 • Draaiboek
 • Campagnezuil
 • Campagneflyer
 • Campagneposters
 • Promotiefilm
 • Prijsvraag website

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.


Onderwerp:

Alcohol, drugs, roken

Doel:

Preventie

Leeftijd:
12 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
13 februari 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Ikken@lcohol wil dat jongeren de norm '18-? Geen alcohol erin!' kennen en begrijpen. Met de veranderende wetgeving met ingang van 1 januari 2014 is agendering van deze norm zeer actueel en belangrijk.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Tactus Verslavingszorg
Institutenweg 1
7521 PH Enschede
053 - 4824750 / 053 - 4824760
info@tactus.nl
www.tactus.nl
www.drankendrugs.nl
Contactpersoon:
Mira Hannink
088-3822887

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies