• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Horizonmethodiek

De Horizonmethodiek is een cognitief-gedragsmatige groepsbehandeling voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt binnen of buiten hun gezin met een parallelaanbod voor hun niet-misbruikende ouder(s). De methodiek heeft tot doel de negatieve gevolgen van het misbruik voor het vertrouwen en het (sociale) functioneren van het kind te herstellen. Het doel van het parallelaanbod voor de ouders is dat zij in staat zijn hun kind optimaal steun te bieden.

Doel

Het doel van de Horizonmethodiek is dat bij het seksueel misbruikte kind de gevolgen van het seksueel misbruik (traumasymptomen en externaliserende en internaliserende gedragsproblemen) zijn verminderd en de verdere ontwikkeling van deze problemen is voorkomen.

Doelgroep

De methodiek is bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, die problemen ondervinden door seksueel misbruik door iemand van binnen of buiten het gezin.

Aanpak

Het betreft een cognitief-gedragsmatige groepsbehandeling van 14 bijeenkomsten met een parallelaanbod voor hun niet-misbruikende ouder(s). De methodiek is opgebouwd rond vaste thema's die van belang zijn bij traumabehandeling en verwerking van seksueel misbruik. Er wordt hier op verschillende manieren aan gewerkt, zoals middels praten, tekenen, rollenspelen, spel en beweging.

Materiaal

Zowel voor de kindergroepen als oudergroepen zijn er therapeutenhandleidingen ontwikkeld met een bijbehorend losbladig werkboek voor kind en ouder.

Onderzoek

Veranderingsonderzoek laat een significante vermindering zien direct na de behandeling van (seksuele) gedragsproblemen. Voor de niet-seksuele gedragsproblemen zet die significante vermindering zelfs verder door in de zes maanden na de therapie. Er is een significante verbetering direct na de therapie gemeten op dissociatief gedrag. De onderzoekers vonden verder een significante afname voor angst, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Buitenlands onderzoek naar een vergelijkbaar behandelmodel (zowel individueel als in groepsverband) toont ook significante verbeteringen bij kinderen aan wat betreft posttraumatische stressstoornis, depressie en externaliserende gedragsproblemen.


Onderwerp:

Kindermishandeling,
Seksualiteit,
Trauma

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
4 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
6 november 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De Horizonmethodiek zit goed in elkaar: doelgroep, doelen en aanpak zijn goed uitgewerkt en de onderbouwing bevat een goede analyse van de met de problematiek samenhangende factoren.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Ontwikkelingspedagogiek / Department of Clinical Child and Family Studies
V.d. Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam
Kenterjeugdhulp.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies