• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Happyles

Happyles richt zich op bevordering van welbevinden en geluk ter voorkoming of vermindering van depressieklachten bij jongeren tussen de 13-25 jaar op het vmbo en mbo. Het doel wordt gerealiseerd middels het online schoolaanbod Happyles, dat een positief psychologische invalshoek heeft en universele en geïndiceerde preventie omvat. Door de compactheid (4 lesuren voor universele deel) kan Happyles goed gecombineerd worden met andere leefstijlinterventies.

Doel

Bevordering van welbevinden en geluk ter voorkoming of vermindering van depressieklachten bij jongeren tussen de 13-25 jaar op het vmbo en mbo.

Doelgroep

13-25 jarige jongeren op het vmbo of mbo.

Aanpak

Het doel wordt gerealiseerd middels het online schoolaanbod Happyles, dat een positief psychologische invalshoek heeft en universele en geïndiceerde preventie omvat. Door de compactheid (4 lesuren voor universele deel) kan Happyles goed gecombineerd worden met andere leefstijlinterventies. Happyles bevat de volgende onderdelen.

Vaste onderdelen van Happyles

 • klassikale introductieles
 • face-to-face les over geluk/ongeluk
 • twee e-learning lessen
 • met positief psychologische oefeningen, chill-out en dossier
 • Happylestest 
 • online vragenlijst over depressie, welbevinden, thuissituatie, middelengebruik, schoolverzuim; voor- en nameting
 • online groepscursus  
 • voor jongeren met verhoogd depressie niveau; geïndiceerde preventie; cursus kan ook face-to-face worden gegeven
 • adviesgesprek voor alle leerlingen, met Happylestest nameting als input. Eventuele doorverwijzing naar Happyles-groepscursus, cursus voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen), of andere hulp. Uitvoering: GGD/JGZ of GGZ preventie.

Facultatieve onderdelen van Happyles 

 • Happylestoets
 • schriftelijke toets over de e-lessen

Het programma voor een ouderbijeenkomst is in ontwikkeling.

Zie bijlage voor een schematisch overzicht van de implementatie van Happyles.

Materiaal

 • Website www.happyles.nl met:
  • informatie en filmpje over Happyles
  • online Happylestest (voor- en nameting)
  • twee e-lessen (2x45 minuten)
  • chill-out en dossier
  • backoffice voor begeleiders
 • Happyles brochure, poster, flyer via www.happyles.nl
 • Handleiding voor het klassikale aanbod (face-to-face introductieles, e-lessen, schriftelijke toets)
 • Handleiding voor de online groepscursus
 • DVD met filmpje over geluk, dat tijdens de face-to-face introductieles kan worden getoond

Onderzoek

Drie pilotstudies met voor- en nametingen laten veelbelovende resultaten van de Happyles e-lessen zien (afgezien van adviesgesprek of chatboxcursus). De e-lessen lijken voor jongens en meisjes met subklinisch of klinisch depressieniveau werkzaam te zijn voor depressieklachten. Ook meisjes zonder een verhoogd depressieniveau lijken te profiteren van de interventie. Culturele achtergronden lijken geen invloed te hebben op de werkzaamheid of waardering van de interventie. De resultaten tonen aan dat Happyles geschikt is voor mbo-vmbo leerlingen tussen de 13-25 jaar, maar laten ook positief resultaat zien voor havo en vwo leerlingen. Happyles wordt positief gewaardeerd door uitvoerende partijen en door leerlingen zelf, waarbij meisjes en lager opgeleide jongeren (vmbo-niveau) de hoogste tevredenheidscijfers geven.

Hoewel onderzoek naar positief psychologische interventies en welbevinden aantonen dat ook positieve effecten bereikt kunnen worden op middelengebruik, schooluitval en leerprestaties (o.a. Griffin et al., 2001), laten de  voor- en nametingen van de e-lessen (zonder adviesgesprek of chatboxcursus) op deze factoren geen verandering zien. De korte tijd tussen de metingen kan hierin mogelijk een rol spelen.

Over de Happyles chatboxcursus zijn nog onvoldoende gegevens bekend. Deze chatboxcursus is een aangepaste vorm voor lager opgeleide jongeren van de effectieve Grip Op Je Dip cursus (Van der Zanden et al. 2012).


Onderwerp:

Depressie,
E-hulp,
Sociaal emotionele ontwikkeling

Doel:

Preventie

Leeftijd:
13 - 25 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
11 december 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Happyles richt zich op een belangrijke doelgroep waar internaliserende problemen (zoals depressies) vaak over het hoofd worden gezien.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Trimbos Instituut
Contactpersoon:
 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies