Databank Effectieve Jeugdinterventies

Happyles

Happyles richt zich op bevordering van welbevinden en geluk ter voorkoming of vermindering van depressieklachten bij jongeren tussen de 13-25 jaar op het vmbo en mbo. Het doel wordt gerealiseerd middels het online schoolaanbod Happyles, dat een positief psychologische invalshoek heeft en universele en geïndiceerde preventie omvat. Door de compactheid (4 lesuren voor universele deel) kan Happyles goed gecombineerd worden met andere leefstijlinterventies.


Gericht op:

Depressie, welbevinden

Leeftijd:
13 - 25 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak, groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school, e-hulp

Uitvoering:

Basisvoorziening, voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
24 september 2020
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Bevordering van welbevinden en geluk ter voorkoming of vermindering van depressieklachten bij jongeren tussen de 13-25 jaar op het vmbo en mbo.

Doelgroep

13-25 jarige jongeren op het vmbo of mbo.

Aanpak

Het doel wordt gerealiseerd middels het online schoolaanbod Happyles, dat een positief psychologische invalshoek heeft en universele en geïndiceerde preventie omvat. Door de compactheid (4 lesuren voor universele deel) kan Happyles goed gecombineerd worden met andere leefstijlinterventies. Happyles bevat de volgende onderdelen.

Vaste onderdelen van Happyles

 • klassikale introductieles
 • face-to-face les over geluk/ongeluk
 • twee e-learning lessen
 • met positief psychologische oefeningen, chill-out en dossier
 • Happylestest 
 • online vragenlijst over depressie, welbevinden, thuissituatie, middelengebruik, schoolverzuim; voor- en nameting
 • online groepscursus  
 • voor jongeren met verhoogd depressie niveau; geïndiceerde preventie; cursus kan ook face-to-face worden gegeven
 • adviesgesprek voor alle leerlingen, met Happylestest nameting als input. Eventuele doorverwijzing naar Happyles-groepscursus, cursus voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen), of andere hulp. Uitvoering: GGD/JGZ of GGZ preventie.

Facultatieve onderdelen van Happyles 

 • Happylestoets
 • schriftelijke toets over de e-lessen

Het programma voor een ouderbijeenkomst is in ontwikkeling.

Zie bijlage voor een schematisch overzicht van de implementatie van Happyles.

Onderzoek

Drie pilotstudies met voor- en nametingen laten veelbelovende resultaten van de Happyles e-lessen zien (afgezien van adviesgesprek of chatboxcursus). De e-lessen lijken voor jongens en meisjes met subklinisch of klinisch depressieniveau werkzaam te zijn voor depressieklachten. Ook meisjes zonder een verhoogd depressieniveau lijken te profiteren van de interventie. Culturele achtergronden lijken geen invloed te hebben op de werkzaamheid of waardering van de interventie. De resultaten tonen aan dat Happyles geschikt is voor mbo-vmbo leerlingen tussen de 13-25 jaar, maar laten ook positief resultaat zien voor havo en vwo leerlingen. Happyles wordt positief gewaardeerd door uitvoerende partijen en door leerlingen zelf, waarbij meisjes en lager opgeleide jongeren (vmbo-niveau) de hoogste tevredenheidscijfers geven.

Hoewel onderzoek naar positief psychologische interventies en welbevinden aantonen dat ook positieve effecten bereikt kunnen worden op middelengebruik, schooluitval en leerprestaties (o.a. Griffin et al., 2001), laten de  voor- en nametingen van de e-lessen (zonder adviesgesprek of chatboxcursus) op deze factoren geen verandering zien. De korte tijd tussen de metingen kan hierin mogelijk een rol spelen.

Over de Happyles chatboxcursus zijn nog onvoldoende gegevens bekend. Deze chatboxcursus is een aangepaste vorm voor lager opgeleide jongeren van de effectieve Grip Op Je Dip cursus (Van der Zanden et al. 2012).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De deelcommissie Jeugd vindt Happyles een heldere interventie voor een relevant gezondheidsthema en een relevante doelgroep. Happyles is goed ingebed in de reguliere zorg en het adviesgesprek is een vast onderdeel voor alle leerlingen. De website https://www.happyles.nl/ is geactualiseerd. In de werving van scholen, de kwaliteitseisen en de kosten kan Happyles nog wat sterker worden uitgewerkt. Het hoofddoel is vrij ambitieus in relatie tot de geringe omvang van de interventie. De commissie juicht het toe dat er een effectonderzoek gaat plaatsvinden.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Trimbos-Instituut
info@trimbos.nl
030-2971100
Website interventie: www.happyles.nl

Contactpersoon

Daniëlle Meije
dmeije@trimbos.nl
 030 - 29 59 321 / 06 - 51 39 55 20

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies