• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Gripopjedip online

Gripopjedip online is een preventieve online groepscursus in chatbox voor jongeren (16-25 jaar) met depressieve klachten. Doel van Gripopjedip online is het verhelpen of verminderen van depressieve klachten bij jongeren om depressie te voorkomen. De groepscursus bestaat uit acht wekelijkse online bijeenkomsten van anderhalf uur, gegeven in een beveiligde chatbox en begeleid door een ervaren professional of twee professionals met beginnende ervaring uit de geestelijke gezondheidszorg. Iedere bijeenkomst heeft een thema en vaste programmaonderdelen.

Doel

Het hoofddoel van Gripopjedip online is depressieve klachten bij jongeren te verhelpen of verminderen en daarmee depressie te voorkomen.

Doelgroep

Gripopjedip online richt zich op jongeren (16-25 jaar) met depressieve klachten. De ernst van depressieve klachten wordt vastgesteld met de CES-D, een korte gevalideerde depressievragenlijst die de jongeren via e-mail invullen.

Aanpak

De online groepscursus bestaat uit acht wekelijkse online bijeenkomsten van anderhalf uur, gegeven in een beveiligde chatbox en begeleid door één ervaren professional of twee professionals met beginnende ervaring uit de geestelijke gezondheidszorg. Iedere bijeenkomst heeft een thema en vaste programmaonderdelen. Jongeren leren op gestructureerde wijze negatieve denkpatronen te achterhalen en om te zetten in reële en positieve manieren van denken en leren leuke activiteiten in te plannen. In de laatste drie bijeenkomsten ligt de nadruk op assertiviteit, het omgaan met conflicten en het plannen van de (nabije) toekomst. Alle deelnemers ontvangen direct na een online groepsbijeenkomst via e-mail een huiswerkmap met opdrachten en de lesstof voor de volgende online groepsbijeenkomst.

Onderzoek

Naar Gripopjedip online zijn twee pilotonderzoeken en een vervolgonderzoek verricht met een voor- en nameting. De jongeren rapporteerden een (significante) afname in depressieve symptomen. Naar de face-to-face cursus Grip op je dip is een pilotonderzoek met een voor- en nameting verricht. De jongeren rapporteerden een significante afname in depressieve symptomen.
Naar de Amerikaanse variant (de Coping with Stress Course) van de face-to-face cursus Grip op je dip zijn twee experimentele onderzoeken met follow-up verricht. In het eerste onderzoek bleken cursusjongeren na 1 jaar follow-up minder depressieve stoornissen te hebben ontwikkeld dan de jongeren in de controlegroep en in het tweede onderzoek bleek na 2 jaar follow-up dat cursusjongeren minder depressieve stoornissen hadden ontwikkeld in vergelijking met een controlegroep. Er loopt effectonderzoek (RCT) naar Gripopjedip online, gefinancierd door ZonMw.


Onderwerp:

Depressie,
E-hulp

Doel:

Preventie, Behandeling

Leeftijd:
16 - 25 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
31 maart 2008
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De beschrijving van Gripopjedip online is helder en gedegen. De theoretische uitgangspunten worden goed ondersteund met empirische bevindingen. Sterk is dat de handleiding alleen verkrijgbaar is in combinatie met een training, een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de uitvoering.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

De ontwikkelaars van Grip op je dip online zijn:
1. drs. Rob Gerrits, RIAGGz over de IJssel
2. drs. Aukjen Niewijk, Altrecht
3. drs. Simone Sas, De Jutters
4. drs. Renske Visscher, Altrecht
5. drs. A.P. van der Zanden, Trimbos-instituut
De licentiehouder is drs. Rianne van der Zanden, Trimbos-instituut.

www.gripopjedip.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies