• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Girls' Talk

Het doel van Girls' Talk is bevordering van seksuele gezondheid van laag opgeleide adolescente meiden (circa 14-18 jaar) met diverse etnische achtergronden. Girls' Talk is een intensieve semigestructureerde en seksespecifieke groepscounselmethodiek. Er zijn 8 bijeenkomsten van twee uur voor groepen van 6 tot 8 meiden.

Doel

Het doel van Girls' Talk is bevordering van seksuele gezondheid, gezond seksueel gedrag en seksuele interactiecompetentie bij meiden.

Doelgroep

Girls' Talk is bedoeld voor heteroseksueel actieve meiden van circa 14 tot 18 jaar met diverse etnische achtergronden en een vmbo-opleiding of lager.

Aanpak

Girls' Talk is een intensieve semigestructureerde, seksespecifieke groepscounselmethodiek van 8 bijeenkomsten van twee uur, voor groepen van 6 tot 8 meiden, begeleid door twee vrouwelijke begeleiders. De begeleiders volgen verplicht vooraf een tweedaagse opleiding tot counselor Girls' Talk. Girls' Talk is uit te voeren in diverse settings en geschikt voor het (buurtgerichte) jeugdwelzijnswerk, de jeugdzorg, de residentiële jeugdhulpverlening en als buitenschoolse activiteit in een schoolse setting. De nadruk ligt op het versterken van interactiecompetenties, het versterken van ondersteunende attituden en gedragsintenties, uitwisseling en evaluatie van persoonlijke ervaringen en, in mindere mate, overdracht van kennis. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen als spel, discussie, rollenspelen, creatieve opdrachten, reflectieoefeningen en lichaamsgerichte opdrachten.

Onderzoek

Onderzoek met vrij sterke bewijskracht in onderwijs en jeugdwelzijnswerk (testgroep: n=56; controle: n=38) laat positieve effecten zien op intentie tot pilgebruik, behoud intentie tot condoomgebruik, en controle in seksuele situaties. Er zijn ook positieve effecten op nog eens zes van 19 overige uitkomstmaten, echter de controlegroep beweegt mee, mogelijk door natuurlijke rijping en /of contaminatie. Uitblijvende effecten doen zich voor bij de testgroep op vier uitkomstmaten, terwijl de controlegroep wel vooruit gaat. Mogelijk speelt response-shift een rol. Uit procesevaluatie blijkt dat de interventie aantrekkelijk is voor meiden en binnen het werk van jongerenwerkers past. Het bevordert bewustwording van meiden ten aanzien van seksuele rechten, open communicatie over seksualiteit en vertrouwensrelatie tussen meiden onderling en tussen meiden en begeleiders. Bij counselors/jeugdwerkers bevordert Girls' Talk signalering van negatieve seksuele ervaringen en vergroot deskundigheid inzake seksuele counseling en gespreksvoering.


Onderwerp:

Opgroeien in twee culturen,
Seksualiteit

Doel:

Preventie

Leeftijd:
14 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 april 2016
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Rutgers

Contactpersoon:

Annelies Kuyper
(030) 231 34 31
a.kuyper@rutgers.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies