Databank Effectieve Jeugdinterventies

Gedrag: ik doe ertoe!

Gedrag: ik doe ertoe! is een interventie voor alle leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. De interventie wordt in twee aaneengesloten leerjaren ingezet, richt zich op het creëren van een goed samenlevingsklimaat in de klas en daarbuiten en heeft als doel het voorkomen van antisociaal gedrag.


Gericht op:

Antisociaal gedrag, schoolklimaat

Leeftijd:
12 - 16 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
16 januari 2014
Door:

Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn


Doel

Gedrag: ik doe ertoe! richt zich op het creëren van een goed samenlevingsklimaat in de klas en daarbuiten en daarmee het voorkomen van antisociaal gedrag bij middelbare scholieren. Na de inzet van Gedrag: ik doe ertoe! zijn leerlingen zich bewust van wat hun gedrag betekent voor hun omgeving. Ze zijn in staat te beoordelen welke gedragingen in sociale situaties het leefklimaat positief beïnvloeden en welke een negatieve invloed hebben en maken op grond van dit oordeel bewuste (pro-sociale) keuzes voor hun eigen gedragsrepertoire.

Doelgroep

Gedrag: ik doe ertoe! is gericht op alle leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 tot 16 jaar van vmbo gemengde en theoretische leerweg tot en met het vwo.
De invulling die leerlingen geven aan de geboden stof zal per niveau verschillen. Dit geldt ook voor de klassikale besprekingen en herhalingslessen. Dit is voor een mentor geen probleem. Hij speelt in op het niveau van zijn leerlingen.

Aanpak

Gedrag: ik doe ertoe! beslaat twee leerjaren. In elk leerjaar wordt er in twee speciale modules gewerkt aan de bewustwording van het gedrag en attitudeverandering. Elke module kan gespreid over de mentoruren of aaneengesloten in projectvorm worden ingezet. Na twee modules komt het geleerde in verschillende contexten terug tijdens herhalingslessen. De school krijgt ondersteuning bij het inroosteren van het programma. De mentoren krijgen een training waarbij de planning, leerdoelen en aanpak worden behandeld. De in totaal vier modules zijn: 'gedrag', 'gedrag in de klas', 'gedrag en de publieke sector' en 'gedrag in de wijk'. Digitaal lesmateriaal en activerende werkvormen staan centraal. De leerlingen werken zowel individueel als klassikaal aan de opdrachten, o.a. met behulp van filmpjes.

Onderzoek

Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de uitvoering van de interventie. De kwaliteit en effectiviteit van een voorloper van het huidige Gedrag: ik doe ertoe! is onderzocht door het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO) van de Universiteit Leiden. Daaruit bleek dat het programma sterk was op het vlak van motivatie, werkvormen en flexibiliteit. Er bleek verbetering mogelijk. Codename Future heeft deze verbeteringen doorgevoerd met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut. Deze doorontwikkeling heeft geleid tot uitbreiding en aanscherping van het programma en het ontwikkelen van een uitgebreide metho-diekbeschrijving. Een pilot op vijf scholen heeft bijgedragen aan de doorontwikkeling. Met feedback en evaluerende gesprekken van leerlingen en docenten is het huidige Gedrag: ik doe ertoe! ontstaan.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De vorm van Gedrag: ik doe ertoe! is goed: de aanpak met onder meer elementen van serious gaming zal de doelgroep aanspreken. De onderbouwing is sterk.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Codename Future
Bink 36
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
(070) 302 47 70
www.codenamefuture.nl

Contactpersoon

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies