Databank Effectieve Jeugdinterventies

Fun & Health Summer Program

De Fun & Health Summer Program (F&HSP) is een 5 maanden durende intensieve en integrale interventie voor kinderen van 9-16 jaar met obesitas met 320 uren begeleiding per kind, die aansluit op de bestaande ketenaanpak en zich onderscheidt met diverse kampweken met overnachtingen. Het programma richt zich op het creëren van een keerpunt in de leefstijl.


Gericht op:

Overgewicht

Leeftijd:
9 - 16 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Doelgroep:

Kansarm, lage SES, gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
29 maart 2018
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

De doelgroep bestaat uit 9-16 jarige kinderen met obesitas en daarmee een matig tot extreem verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico. De kinderen zijn veelal afkomstig uit gezinnen met multiproblematiek zoals opvoedingsproblemen, financiële beperkingen, dan wel eenoudergezinnen, et cetera. Daarnaast richt de F&HSP zich ook op de ouders als intermediaire doelgroep en spelen de verwijzers een belangrijke rol.

Doel

Het hoofddoel van de F&HSP is het verhogen van de kwaliteit van leven van de doelgroep door het creëren van een keerpunt in leefstijl.

Aanpak

De interventie zoekt proactief aansluiting op de bestaande ketenaanpak zodat langdurige zorg en begeleiding is geborgd. De totale interventie bedraagt 5 maanden: persoonlijke intake, 2 weken zomerkamp met een ouderdag, 7 wekelijkse sportlessen, 3 ouderavonden, een terugkomweek, persoonlijk exitgesprek en een feestelijke reünie.

Gedurende het zomerkamp verblijven de deelnemers op locatie, waar zij sporten, slapen, eten en leerzame en leuke activiteiten ondernemen. Alles staat in het teken van de verandering naar een gezonde leefstijl met positieve benadering.

Onderbouwing

Onder de doelgroep is de prevalentie van overgewicht en obesitas erg hoog, zo ook in de regio Amsterdam. De F&HSP richt zich op 5 grote belemmerende of beschermende factoren die een rol spelen bij het ontstaan van obesitas.

De factoren waar F&HSP zich op richt zijn:

  • Gebrekkige sociaal emotionele ontwikkeling
  • Zwakke executieve functies
  • Voedselverslaving en ongezond eetgedrag
  • Leefstijlgedrag
  • Systeembetrokkenheid

Onderzoek

In 2016 heeft een onafhankelijke procesevaluatie plaatsgevonden. Hierin zijn vraaggesprekken gehouden, administratieve gegevens geanalyseerd, observaties gedaan en is er een documentanalyse geweest.

De uitvoering van de interventie was grotendeels volgens plan, met aandacht voor het stimuleren van groei, beloning en plezier. De deelnemende kinderen en ouders waardeerden het kamp en beoordeelden het met een ruime voldoende.

De aanbevelingen (betreffende balans leefstijl/gedragsproblematiek, teamsamenstelling en fasen van verandering) uit de procesevaluatie zijn meegenomen in de doorontwikkeling en bij de uitvoering in 2017.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt de interventie maatschappelijk relevant en goed opgezet. De keuzes, ook voor de vijf pijlers waarop de interventie is gebaseerd, zijn gedegen onderbouwd en helder beschreven.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

The BootClub

Contactpersoon

Marlijn van den Berg
mailto:marlijn@the-bootclub.com

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies