Databank Effectieve Jeugdinterventies

Eten zonder angst

Eten zonder angst is een cognitieve gedragstherapie voor jongeren met een eetstoornis. Het doel is een gezond eetpatroon te herstellen bij jongeren (10 tot 20 jaar) met anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetstoornis niet anders omschreven en angsten die samenhangen met voedselinname te verhelpen. De behandeling bestaat uit gemiddeld 30 sessies van 45 minuten en is geschikt voor de ambulante en de residentiele hulpverlening.


Gericht op:

Eetstoornissen

Leeftijd:
10 - 20 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
14 juni 2013
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

Het doel van de interventie "Eten zonder angst" is het opheffen van de eetstoornis. Dit komt tot uiting in veranderingen wat betreft eetpatroon en gewicht als ook wat betreft mechanismen, die verantwoordelijk worden verondersteld voor het onderhouden van de eetstoornis.

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor jeugdigen van tien tot twintig jaar met anorexia nervosa (AN), boulimia nervosa (BN), of een eetstoornis niet anders omschreven (eetstoornis NAO).

Aanpak

De interventie behelst een protocol voor cognitieve gedragstherapie, bestaande uit een combinatie van technieken, gericht op verandering van denken, voelen en doen. De behandeling is opgebouwd uit drie fasen: opbouwfase (sessie1-15), middenfase (sessie 16-27) en afbouwfase (sessie 28-30). In elke fase worden veranderingen tot stand gebracht via het doorlopen van modules. De modules worden geselecteerd aan de hand van een analyse van de symptomatologie van de cliënt. Zowel voorafgaand als tijdens de behandeling worden, waar nodig, motivatietechnieken ingezet. Het betrekken van ouders en andere gezinsleden bij de behandeling is een structureel onderdeel. De intensiteit daarvan zal verschillen per geval. Ouders krijgen regelmatig, uitleg en informatie. Meten en wegen zijn vaste onderdelen van de behandeling.

Onderzoek

Er zijn geen Nederlandse studies voorhanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie zit degelijk in elkaar en berust op een relevant theoretisch model. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve therapie voor het behandelen van eetstoornisproblematiek. De oudercomponent is voldoende uitgewerkt en onderbouwd.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Renee Beer en Karin Tobias
Rodenburghlaan 9
1181 PX Amstelveen
rbeer@planet.nl
020 - 6479030
www.bsl.nl/etenzonderangst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies