• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Doe meer met Bas

Doe meer met Bas is een integraal centrumgericht programma voor kinderen van 2,5-6 jaar dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal en rekenen en is opgebouwd rondom acht thema's met spelactiviteiten voor vier tot zes weken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van tutoring om kinderen die extra aandacht nodig hebben te ondersteunen. Het programma bevat een oudercomponent.

Doel

Het doel van Doe meer met Bas is onderwijsachterstanden bij peuters en kleuters terug te dringen of te voorkomen. Het programma richt zich op de totale ontwikkeling van kinderen en heeft specifieke doelen voor taal en voorbereidend rekenen. Achterliggend doel is het vergroten van de onderwijskansen van kinderen.

Doelgroep

De doelgroep van Doe meer met Bas bestaat uit kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit kansarme milieus en hun ouders. Leidsters in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs en ouders vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

Doe meer met Bas is een integraal programma dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal en rekenen en is opgebouwd rondom acht thema's. Ieder thema is gebaseerd op een prent uit de Bas-prentenboeken bevat spelactiviteiten voor vier tot zes weken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van tutoring om kinderen die extra aandacht nodig hebben te ondersteunen. Het programma bevat een oudercomponent.

Materiaal

Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar (inclusief cd-rom met liedjes). Verder zijn er allerlei materialen te verkrijgen die het werken met de methode ondersteunen.
De materialen zijn bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met drie niveaus:

  • Peuters (2½-4 jaar)
  • Jongste kleuters (4-5 jaar)
  • Oudste kleuters (5-6 jaar)

Onderzoek

Het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) heeft een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar de effecten van een taaltraining die gebaseerd is op Doe meer met Bas. Het onderzoek liet zien dat de (receptieve en productieve) woordenschat bij kleuters die het programma hadden gevolgd significant meer toenam dan bij kinderen die geen programma aangeboden hadden gekregen. Daarnaast is er een scriptieonderzoek uitgevoerd door Stolwijk (2005). Dit, eveneens kleinschalige, onderzoek toonde aan dat kleuters na het deelnemen aan een thema van Doe meer met Bas beschikten over een grotere woordenschat.


Onderwerp:

Voor- en vroegschoolse educatie (vve),
Onderwijsachterstanden,
Sociaal emotionele ontwikkeling

Doel:

Preventie, Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
2 - 6 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
25 mei 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De doelen van Doe meer met Bas zijn goed uitgewerkt. De website en de materialen zien er goed uit.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Drs. Jan Jaap Karsten, Uitgeversgroep Jongbloed
Postbus 484
8440 AL Heerenveen
gjjkarsten@jongbloed.com
www.baseducatie.nl

Contactpersoon:

Drs. K. Niehof
jdborst@jongbloed.com
088-3263360

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.