• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Denken + Doen = Durven

'Denken + Doen = Durven' is een individuele cognitieve gedragstherapie voor jeugdigen van 8-18 jaar met als doel angststoornissen te verhelpen. In 12 wekelijkse bijeenkomsten wordt de jeugdige nieuw gedrag geleerd om met zijn of haar angst om te gaan. Tussen de bijeenkomsten door oefent de jeugdige met huiswerkopdrachten. Daarnaast zijn er drie bijeenkomsten voor de ouders.

Doel

Het doel van Denken + Doen = Durven is een zodanige afname van angstklachten van de jeugdige dat zij geen beperking meer vormen voor het dagelijks leven.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8-18 jaar met angststoornissen.

Aanpak

Denken + Doen = Durven is een cognitieve gedragstherapie (CGT) bestaande uit 15 sessies. Er zijn 12 individuele sessies voor het kind. Bij 3 sessies zijn ook de ouders (gedeeltelijk) aanwezig zijn. Daarnaast zijn er 3 aparte oudersessies. Er wordt aandacht besteed aan psycho-educatie, cognitieve herstructurering, exposure, coping vaardigheden en terugvalpreventie.

Materiaal

Er is een therapeutenhandleiding beschikbaar, een werkboek voor kinderen/jeugdigen en een werkboek voor ouders.

Onderzoek

Er zijn verschillende onderzoeken die de effectiviteit van Denken + Doen = Durven voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen onderzocht hebben (Bodden et al., 2008; van Steensel & Bögels, in revisie; Jongerden, Oort & Bögels, in voorbereiding). De onderzoeken laten zien dat ongeveer 2/3de van de kinderen vrij is van zijn of haar primaire angststoornis nadat zij Denken + Doen = Durven hebben gevolgd. Ook worden grote effectgroottes gevonden m.b.t. de afname van de ernst van de angststoornissen en de afname van angstsymptomen. Daarnaast worden positieve effecten gevonden voor de kwaliteit van leven, sociaal (ASS-gerelateerd) gedrag, en algemeen probleemgedrag.


Onderwerp:

Angst

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
8 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
18 september 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

Denken + Doen = Durven heeft een sterke theoretische onderbouwing en een goed uitgewerkte aanpak. Onderzoek geeft goede aanwijzingen dat de interventie effectief is voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen van 8-18 jaar en eveneens effect heeft op kwaliteit van leven, sociaal (ASS-gerelateerd) gedrag en algemeen probleemgedrag.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Universiteit van Amsterdam (Pedagogiek en Onderwijskunde)
Susan Bögels
Postbus 94208
1090 GE Amsterdam
S.M.Bogels@uva.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies