• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

De reis van 5

De Reis van 5 is een gezinsspel voor thuis waarbij kinderen (4 t/m 10 jaar) met eetproblemen onder behandeling van een professional spelenderwijs een gevarieerder eetpatroon (her)ontwikkelen. Het hele gezin kruipt in de huid van een piraat en voltooit samen voeding gerelateerde opdrachten. Het spel wordt gedurende 15 weken gespeeld, minstens drie keer per week.

Doelgroep

Gezinnen (ouders en alle thuiswonende kinderen) met een kind tussen 4 en 10 jaar dat onder behandeling is bij een professional voor selectief eetgedrag en waarvan ouders stress ervaren rondom voeding. Selectieve eters willen slechts beperkte soorten voeding consumeren en eten hierdoor behoorlijk eenzijdig.

Doel

Selectieve eters (4 t/m 10 jaar) die hiervoor behandeld worden door een professional (her)ontwikkelen een gevarieerder eetpatroon na 15 weken spelen

Aanpak

De Reis van 5 wordt door professionals ingezet als aanvulling op het huidige behandeltraject van selectieve eters. Door professional geselecteerde gezinnen kopen het spel en spelen 15 weken, 3 keer per week in de thuissituatie. Tijdens de behandeling adviseert een professional gericht spelgebruik en monitort of de variatie in het eetpatroon toeneemt.

Materiaal

Het spel De Reis van 5 bestaat uit een piratenschatkist met daarin: aparte spelhandleiding voor ouder en kind, piratencontract, wereldkaart-spelbord, beloningskaarten, gouden munten, 15 schatkaarten en 45 ontdekkingskaarten met eetopdrachten verdeeld over drie moeilijkheidslevels. Voor de professional zijn een aparte handleiding, een tool om gespeelde opdrachten in te zien en evaluatieformulieren beschikbaar om de interventie goed uit te kunnen voeren en verloop en effecten te kunnen monitoren en evalueren.

Onderbouwing

Eetproblemen komen vaak voor bij zowel zieke als gezonde kinderen, met mogelijk lange termijn-gevolgen voor de cognitieve en fysieke ontwikkeling van het kind en de familiedynamiek. Om deze kinderen gevarieerder te leren eten is De Reis van 5 ontwikkeld. Het spel is voor thuis, omdat dit de belangrijkste context is waar eetgedrag wordt aangeleerd. De Reis van 5 focust zich met name op het positief beïnvloeden van de (gezins)omgeving, door het creëren van een positieve voedingsbeleving, het verbeteren van de juiste vaardigheden en eigen-effectiviteit, volgens de uitganspunten van Social Cognitive Theory. Dit bereiken we met verschillende spelmechanismen en spelonderdelen: belonen, levels, het spelenderwijs aanbieden van voeding, herhaling, voorbeeldgedrag/modelling, de sociale interactie met het hele gezin (meer betrokkenheid) en het actief aangaan van eetervaringen, gebaseerd op Leertheorie en Game theory. Een positievere voedingsbeleving en toegenomen eigen-effectiviteit en vaardigheden bij ouder en kind zorgen voor minder weerstand bij het kind en stressreductie bij ouders, wat zorgt voor een verbeterde ouder/kind-interactie, met als uitkomst een gevarieerder eetpatroon.

Onderzoek

Uit vijf procesevaluaties (2014-2016) bleek dat zowel gezinnen als professionals het spel leuk vinden, het zouden aanbevelen aan andere gezinnen en het willen blijven gebruiken. Gezinnen ervaren de spelmechanismen van het actief aangaan van eetervaringen, aanmoedigen, belonen van positief gedrag en actieve betrokkenheid van het hele gezin als positief en kansrijk. Professionals zien het spel als waardevolle, praktische aanvulling op primaire behandelmethoden. Er is nog te weinig effectonderzoek gedaan voor betrouwbare uitspraken over de invloed van het spel op eigen-effectiviteit en vaardigheden en vervolgens stressreductie, voedingsassociatie en eetpatroon. Verdere implementatie en evaluatie van­­ De Reis van 5 zullen dit faciliteren.

 


Onderwerp:

Eetstoornis

Doel:

Preventie

Leeftijd:
4 - 10 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 september 2017
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De commissie vindt het een mooi doordacht spel met mooie materialen. Door de intensievere begeleiding is er meer kans op een goede uitvoering. Daarnaast is er een app ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de voortgang van het spel door de deelnemers.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

De Reis van 5
Besterdring 235
5014 HK Tilburg

Contactpersoon:
Merel Vingerhoets
info@dereisvanvijf.nl
Telefoon: 0613035362

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies