• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

De D(o)epressiecursus

De D(o)epressiecursus is een cognitief-gedragstherapeutische, groepsmatige behandeling voor adolescenten tussen de 16 en 21 jaar met depressieve symptomen, een depressie in engere zin of een dysthyme stoornis. D(o)epressie is gericht op het verwerven en versterken van vaardigheden om in het dagelijks leven beter te kunnen functioneren met zo min mogelijk depressieve klachten. Er zijn 16 bijeenkomsten.

Doel

Het doel van De D(o)epressiecursus is het verminderen van depressieve klachten bij adolescenten met depressieve symptomen, een depressie in engere zin of een dysthyme stoornis. De cursus richt zich op het verwerven en versterken van vaardigheden om in het dagelijks leven beter te kunnen functioneren met zo min mogelijk depressieve klachten. Een subdoel is het voorkomen dat adolescenten terugvallen in een depressieve stoornis.

Doelgroep

De interventie richt zich op adolescenten tussen de 16 en 21 jaar met depressieve symptomen, een depressie in engere zin of een dysthyme stoornis.

Aanpak

De D(o)epressiecursus is een gestructureerd cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma. De cursus bestaat uit vijftien groepsbijeenkomsten van één uur en drie kwartier, en een terugkombijeenkomst. Tijdens de cursus leren adolescenten inzicht te krijgen in hun onbewuste negatieve cognities en deze te veranderen (cognitieve component). Daarnaast krijgen zij inzicht in het verband tussen hun stemming en de interactie met de omgeving en leren zij specifieke vaardigheden om positieve interacties met de omgeving te verbeteren (gedragsmatige component).

Materiaal

  • Draaiboek voor de uitvoerder
  • Cursistenmap voor de adolescenten

Onderzoek

Er is alleen indirect bewijs voor de effectiviteit van deze Nederlandse interventie. De Amerikaanse versie: Coping with depression course for adolescents (CWD-A) is in diverse experimentele studies onderzocht en blijkt positieve effecten te hebben. In een overzichtsstudie van David-Ferdon & Kaslow (2008) wordt de Amerikaanse versie als waarschijnlijk effectief geclassificeerd.


Onderwerp:

Depressie

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
16 - 21 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
11 december 2009
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De interventie is goed uitgewerkt. Sterk is dat er zicht is op selectie-effecten en dat ingezien wordt dat groepen als deze negatieve modellering in de hand kunnen werken.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Yvonne Stikkelbroek
Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 1
Postbus 80144
3508 TC Utrecht
y.stikkelbroek@uu.nl
(030) 253 46 01 / (030) 253 77 31
www.doepressie.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.