Databank Effectieve Jeugdinterventies

Cool 2B Fit

Cool 2B Fit is een groepsinterventie tegen overgewicht en obesitas, gericht op voeding, beweging en gedrag.


Gericht op:

Beweging, overgewicht

Leeftijd:
8 - 13 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de wijk

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op:
16 april 2019
Door:

Deelcommissie Sport en Bewegen


Doelgroep

Kinderen van 8 tot en met 13 jaar met overgewicht of obesitas als gevolg van een inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon.

Aanpak

De deelnemende kinderen krijgen een afwisselend sportprogramma aangeboden, met onder meer fitness, aerobics en sport en spel. Ze worden intensief begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast nemen ze deel aan bijeenkomsten over voeding, beweging en gedrag, bijvoorbeeld over pesten en hun zelfbeeld. Ouders krijgen op ouderavonden voorlichting over voeding, beweegactiviteiten met het hele gezin en het positief coachen van hun kind.

De interventie vindt plaats in een sportschool, gymzaal of gymclub, met een nabijgelegen locatie voor gelijktijdige ouderbijeenkomsten. Er kunnen acht tot twaalf kinderen deelnemen aan de groep. De deelnemers worden begeleid door een sportinstructeur, een kinderfysiotherapeut, een diëtist en een kinderpsycholoog.

Tijdsinvestering

De complete interventie duurt twee jaar. Na de intake volgt een intensieve fase van ongeveer een half jaar, met dertig sportbijeenkomsten, zeven ouder- en zeven kinderbijeenkomsten van elk een uur. Daarna sporten de kinderen meerdere keren per week individueel en in de groep.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Cool 2B Fit is een interventie voor een zeer relevante doelgroep: kinderen met overgewicht of obesitas. De drie pijlers waarop de interventie zich richt – beweeggedrag, voedingsgedrag en eigenwaarde – zijn goed en systematisch onderbouwd. Ook wordt de belangrijke rol van de ouders nadrukkelijk meegenomen in aanpak en onderbouwing. Aandachtspunt blijft de werving van de doelgroep. 


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Contactpersoon

Sinette Giesselink
mgiesselink@hotmail.com
06 1273 5746

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies