Databank Effectieve Jeugdinterventies

Cogmed Werkgeheugentraining

Cogmed Werkgeheugentraining is een interventie waarbij door middel van training van het werkgeheugen aandacht en concentratie verbeteren en hyperactiviteit en impulsiviteit verminderen. De interventie is bedoeld voor 4- tot 18-jarigen en kan bij ADHD en andere (leer)stoornissen worden ingezet.


Gericht op:

ADHD

Leeftijd:
7 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

Thuis

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
15 april 2011
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Cogmed RM is gericht op het verbeteren van het werkgeheugen om daarmee bijvoorbeeld de concentratie en aandacht van jeugdigen met ADHD te verbeteren.

Doelgroep

De interventie is gericht op kinderen in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar met een werkgeheugenprobleem. Problemen met het werkgeheugen komen voor bij kinderen met een stoornis, zoals ADHD, DCD, ASS, Cognitieve Stoornissen NAO of een van verschillende leerstoornissen (DSM IV). Maar een werkgeheugenprobleem kan ook voorkomen bij kinderen die niet helemaal voldoen aan de criteria voor een van de DSM-IV categorieën. Naast Cogmed RM zijn er twee varianten: Cogmed JM is gericht op kinderen van 3 tot 7 jaar, Cogmed QM op volwassenen.

Aanpak

Cogmed RM is een training bestaande uit een serie werkgeheugentaken die de deelnemer op een computer uitvoert en die oplopen in moeilijkheidsgraad. De oefeningen zijn visueel-ruimtelijk, fonologisch en gecombineerd. De training duurt 5 weken met 5 trainingsdagen per week. De training duurt ongeveer 45 minuten per dag, bestaat uit 8 oefeningen en wordt thuis uitgevoerd. Het kind wordt hierbij ondersteund door een trainingshulp, meestal één van de ouders. Eens per week is er contact met de Cogmed Coach, in de vorm van een (eventueel telefonische) coachingssessie. Voorafgaand aan de training wordt in een aanvangsinterview bepaald of de deelnemer geschikt is voor de training. De training wordt afgesloten met een evaluatie; daarna volgt nog een follow-up, na 6 maanden.

Onderzoek

Er zijn in Nederland verscheidene onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van Cogmed. Er is buitenlands onderzoek gepubliceerd. Daaruit komt naar voren dat Cogmed het werkgeheugen verbetert en dat ADHD-symptomen verminderen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

In de beschrijving van Cogmed wordt duidelijk onderbouwd dat het trainen van het werkgeheugen door middel van de taken zinvol kan zijn bij kinderen met een werkgeheugenprobleem.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Pearson Benelux
cogmed-nl@pearson.com
 020 581 5500
www.cogmed.nl

Contactpersoon

Selma van Berkel
info@beterbrein.nl
06 – 57 57 60 95

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies