Databank Effectieve Jeugdinterventies

Can you fix it?

‘Can You Fix It?’ is bedoeld om seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar te verminderen. Van de 14-15 jarigen geeft 18% aan te maken te hebben gehad met grensoverschrijdende seksuele ervaringen, waarvan 53% aangeeft dat het over ervaringen gaat zonder fysiek contact en 20% over fysieke ervaringen, de overige zijn een combinatie van de twee.

In Can You Fix It? kijken adolescenten naar korte filmpjes, waarin leeftijdsgenoten terecht komen in situaties met een seksueel karakter. Hoe het fragment afloopt kan beïnvloed worden door op een toets te drukken, de FixIt knop. Het doel is om adolescenten te leren die momenten te herkennen waardoor een situatie uit de hand kan lopen, en dan tijdig te in te grijpen.


Gericht op:

Seksualiteit

Leeftijd:
12 - 18 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening, voorziening voor lichte hulp en ondersteuning, gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
9 mei 2016
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

Jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Doel

Jongeren bewust maken van risicosituaties voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, en ze laten oefenen met het aangeven van seksuele grenzen in deze risicosituaties.

Aanpak

Can You Fix It? is een ‘serious game’, waarbij de speler de afloop van een videofragment kan beïnvloeden door middels een knop in te grijpen in de situatie en een keuze te maken uit twee verschillende gedragingen.

Onderbouwing

Jongeren geven aan dat sommige gedragingen ‘erbij horen’ (bijvoorbeeld lastig gevallen worden tijdens het uitgaan). Het is voor jongeren ook niet altijd duidelijk wat er onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wordt (Cense & van Dijk, 2010). Daarnaast vinden ze dat je elkaar in flirten en seks ‘moet aanvoelen’.  Hierdoor kunnen inschattingsfouten gemaakt worden, waardoor de een (onbedoeld) over de grens van de ander gaat. Tot slot hebben jongeren een gebrek aan zelfvertrouwen om gedragsintenties (duidelijk zijn over hun grenzen) om te zetten in daadwerkelijk (weerbaar) gedrag.
Door middel van modeling, in de vorm van videofragmenten, zien jongeren hoe situaties zich ontwikkelen van leuk/spannend naar grensoverschrijdend. Door gerichte feedback oefenen ze in een veilige omgeving (op de website) met het maken van weerbare keuzes en worden daarvoor beloond. Het gebruik van spelelementen maakt dat jongeren langer met de informatie bezig zijn dan op informatieve websites.

Onderzoek

Het spel wordt vaak gespeeld (ruim 50.000 keer per jaar). De gemiddelde speelduur is 11 minuten. 25% van de bezoekers speelt het spel meer dan eens. Uit een procesevaluatie onder jongeren blijkt dat de game met een ruime 7 wordt gewaardeerd.
Uit twee effectstudies blijkt dat Can You Fix It? potentieel effectief is in het behalen van de gestelde doelen. Effectstudie 1 (Massar & Kok, 2011) maakte echter geen gebruik van een voormeting. Effectstudie 2 (Gruijters, Massar, Pletzers & Kok, 2011) vond duidelijke verschillen tussen controle en experimentele groepen op intentie om grenzen aan te geven (p < .01), maar ook effecten in de tegengestelde richting.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Can you fix it? is een goed onderbouwde interventie die vooral gebruikt maakt van methodieken rondom model-leren. Deze methodieken zijn adequaat in de interventie verwerkt.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Rutgers / Soa Aids Nederland
www.canyoufixit.nl

Contactpersoon

Marianne Cense
030 2329814
m.cense@rutgers.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies