• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Boys R Us

Boys R Us wil jongens van 10-13 en 13-15 jaar bewust maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten. In een interactief spel van 45-90 minuten, dat aansluit bij de behoeften, problemen en belevingswereld van de jongens wordt nieuwe kennis aangereikt, gediscussieerd en gereflecteerd over attituden en geoefend met communicatieve vaardigheden.

Doel

Het doel van Boys R Us is dat jongens van 10 tot 13 jaar en 13 tot 15 jaar zich bewust zijn van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten. Uiteindelijk wil Boys R Us daarmee een bijdrage leveren aan de seksuele gezondheid van jongens.

Doelgroep

De doelgroep van Boys R Us bestaat uit jongens in de leeftijd 10 tot 13 jaar en 13 tot 15 jaar.

Aanpak

Juiste en gewenste kennis, attituden ten aanzien van veilige seks, grensoverschrijdend gedrag, homoseksualiteit en genderopvattingen zijn een voorwaarde voor het aangaan van veilige, gewenste en gelijkwaardige seksuele relaties. Boys R Us biedt docenten en jongerenwerkers een concreet instrument om hier een bijdrage aan te leveren op een manier die aansluit bij de behoeften, problemen en belevingswereld van jongens in de leeftijdsgroepen 10-13 en 13-15 jaar. In een spel met verschillende werkvormen wordt nieuwe kennis aangereikt, wordt reflectie en discussie over attituden en opvattingen bevorderd en worden communicatieve vaardigheden geoefend. De opzet van het spel is grotendeels gelijk voor de twee leeftijdsgroepen. De inhoud, die middels opdrachtkaarten gestuurd wordt, is afgestemd op het verschil in leeftijd en daarmee op het verschil in kennis en ervaring. Er is een set opdrachtkaarten voor jongens van 10 tot 13 jaar en een set voor jongens van 13 tot 15 jaar. Het spel duurt 45-90 minuten (beknopte variant - uitgebreide variant). Het is met name geschikt als een seksespecifieke aanvulling op een breder lespakket seksuele en relationele vorming, zoals "Relaties en Seksualiteit" voor het primair onderwijs, "Lang Leve de Liefde" voor het voortgezet onderwijs en "Veilig Vrijen en Seks" voor het jongerenwerk. Het feit dat Boys R Us een seksespecifieke interventie voor jongens is betekent dat de begeleider een uitvoeringssituatie moet creëren waarin met een groep jongens gewerkt kan worden. Hiertoe zijn geen aparte aanbevelingen gedaan maar in de praktijk blijkt dat professionals hier creatief in zijn. In een onderwijssetting wordt het spel dan bijvoorbeeld in een projectenweek gespeeld, wanneer de klassikale structuur toch al doorbroken is.

Materiaal

Het spel Boys R Us bestaat uit een doos met de volgende materialen:

 • 1 rond spelbord
 • 60 opdrachtkaarten voor 13-15 jaar
 • 60 opdrachtkaarten voor 10-13 jaar
 • 26 illustratiekaarten (5 soorten)
 • 10 meningskaarten
 • 80 symboolkaarten (4 soorten symbolen) - kartonnen kaartjes
 • 5 pionnen
 • 1 spelregelboekje voor de spelers
 • 1 handleiding voor de spelbegeleider
 • 1 boekje met antwoorden op de kennisvragen
 • 1 speldoos en deksel

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.


Onderwerp:

Seksualiteit

Doel:

Preventie

Leeftijd:
10 - 15 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
20 juni 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Rutgers WPF
Postbus 9022
3506 GA Utrecht

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies