Databank Effectieve Jeugdinterventies

Boys R Us

Boys R Us wil jongens van 10-13 en 13-15 jaar bewust maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten. In een interactief spel van 45-90 minuten, dat aansluit bij de behoeften, problemen en belevingswereld van de jongens wordt nieuwe kennis aangereikt, gediscussieerd en gereflecteerd over attituden en geoefend met communicatieve vaardigheden.


Gericht op:

Seksualiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag

Leeftijd:
10 - 15 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Doelgroep:

Achterstandskinderen, kansarm, lage SES, migratieachtergrond, specifiek voor jongens

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
20 juni 2012
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het doel van Boys R Us is dat jongens van 10 tot 13 jaar en 13 tot 15 jaar zich bewust zijn van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten. Uiteindelijk wil Boys R Us daarmee een bijdrage leveren aan de seksuele gezondheid van jongens.

Doelgroep

De doelgroep van Boys R Us bestaat uit jongens in de leeftijd 10 tot 13 jaar en 13 tot 15 jaar.

Aanpak

Juiste en gewenste kennis, attituden ten aanzien van veilige seks, grensoverschrijdend gedrag, homoseksualiteit en genderopvattingen zijn een voorwaarde voor het aangaan van veilige, gewenste en gelijkwaardige seksuele relaties. Boys R Us biedt docenten en jongerenwerkers een concreet instrument om hier een bijdrage aan te leveren op een manier die aansluit bij de behoeften, problemen en belevingswereld van jongens in de leeftijdsgroepen 10-13 en 13-15 jaar. In een spel met verschillende werkvormen wordt nieuwe kennis aangereikt, wordt reflectie en discussie over attituden en opvattingen bevorderd en worden communicatieve vaardigheden geoefend. De opzet van het spel is grotendeels gelijk voor de twee leeftijdsgroepen. De inhoud, die middels opdrachtkaarten gestuurd wordt, is afgestemd op het verschil in leeftijd en daarmee op het verschil in kennis en ervaring. Er is een set opdrachtkaarten voor jongens van 10 tot 13 jaar en een set voor jongens van 13 tot 15 jaar. Het spel duurt 45-90 minuten (beknopte variant - uitgebreide variant). Het is met name geschikt als een seksespecifieke aanvulling op een breder lespakket seksuele en relationele vorming, zoals "Relaties en Seksualiteit" voor het primair onderwijs, "Lang Leve de Liefde" voor het voortgezet onderwijs en "Veilig Vrijen en Seks" voor het jongerenwerk. Het feit dat Boys R Us een seksespecifieke interventie voor jongens is betekent dat de begeleider een uitvoeringssituatie moet creëren waarin met een groep jongens gewerkt kan worden. Hiertoe zijn geen aparte aanbevelingen gedaan maar in de praktijk blijkt dat professionals hier creatief in zijn. In een onderwijssetting wordt het spel dan bijvoorbeeld in een projectenweek gespeeld, wanneer de klassikale structuur toch al doorbroken is.

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
office@rutgers.nl
(030) 231 34 31
www.rutgers.nl

Contactpersoon

Manouk Vermeulen
m.vermeulen@rutgers.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies