Databank Effectieve Jeugdinterventies

Beweeg Wijs

Beweeg Wijs bevordert de lichamelijke activiteit van kinderen van 2- 12 jaar in de kinderopvang, het reguliere en speciale basisonderwijs en de naschoolse opvang door de speel- en beweegmogelijkheden op het schoolplein te verbeteren. Er worden speelzones ingericht, voldoende speelmaterialen en spelletjes klaargezet, speelbegeleiders ingezet en kinderen uit groep 7/8 opgeleid tot junior coaches die dagelijks op het plein beschikbaar zijn.


Gericht op:

Beweging, gezondheid

Leeftijd:
2 - 12 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
11 december 2012
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Beweeg Wijs heeft als doel het tegengaan van bewegingsarmoede door het bevorderen van lichamelijke activiteit van kinderen tijdens het spelen, zodat de kans dat de beweegnorm wordt gehaald, toeneemt. Aan het spelen gedurende de schooldag wordt een kwaliteitsimpuls geven.

Doelgroep

Beweeg Wijs richt zich op kinderen van 2- 12 jaar in de kinderopvang, het reguliere en speciale basisonderwijs en de naschoolse opvang. Tevens richt Beweeg Wijs zich op ouders, schoolpersoneel, de buurt en sportverenigingen.

Aanpak

Er wordt een beweegteam opgericht en daarin wordt besproken hoe kinderen meer en beter kunnen spelen en bewegen op het plein op díe school met die kinderen onder díe omstandigheden (en in de wijk). Het is een aanpak op maat die wordt aangepast aan de wensen van de betreffende school. Elke maand wordt een speelthema gekozen. Speelmaterialen (die niet kostbaar zijn) worden aangeschaft. De speelplekken op het plein worden uitgekozen en de zones worden aangebracht met verschillende kleuren. Speelthema's worden aan kleine groepjes tegelijk op het plein of tijdens gymnastiek uitgelegd en gespeeld. Elke dag of enkele dagen in de week zijn in de pauze speelbegeleiders aanwezig op het plein, zodat kinderen het geleerde veilig in de praktijk kunnen brengen. De pleinspelen worden ook gespeeld in de gymlessen en bij de naschoolse opvang.  Kinderen uit groep 7/8 worden opgeleid tot juniorcoaches en zijn dagelijks op het plein beschikbaar. Na schooltijd is er gelegenheid om op het plein te spelen o.l.v. de speelpleinbegeleider.

Onderzoek

Er zijn geen effectevaluaties gedaan naar Beweeg Wijs.

Vanuit Beweeg Wijs hebben (praktische) procesevaluaties plaatsgevonden die na elk beweegteamoverleg op internet zijn geplaatst op beweegteam.nl / combibanen : tips voor opleidingen.
De kern van het werk van de leden uit een beweegteam is het steeds evalueren en aanpassen van de interventie op basis van gesprekken met beweegteamvoorzitters, schoolleiders, stagiaires, ouders en kinderen. Op grond van deze resultaten zijn de volgende aanpassingen gemaakt:

  • De speelkaarten zijn ingekort
  • Er zijn nieuwe thema's passend bij de wensen van de scholen gemaakt
  • Er zijn meer uren opgenomen in het taakbeleid voor beweegteamleden
  • Juniorcoaches doen mee op vrijwillige basis
  • Thema's sluiten beter aan bij de seizoenen
  • Thema's sluiten aan bij buitenschoolse activiteiten

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De integrale aanpak is een sterk punt van Beweeg wijs. De rol van de ouders is goed in de aanpak ingebed.

Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie?
Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Beweeg Wijs
Borculoseweg 52
7161 HB Neede
info@beweegwijs.nl
0545-296858
www.beweegwijs.nl

Contactpersoon

J.R. ten Broeke
 06-13079384

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies