Databank Effectieve Jeugdinterventies

Begeleid wonen in een groep

Begeleid Wonen in een Groep is een interventie voor jongeren van 18 tot 23 jaar die zonder ondersteuning van hun ouders of een sociaal netwerk, vroegtijdig zelfstandig moeten functioneren. Zij komen samen met andere jongeren ongeveer tien maanden in een appartement te wonen waar zij ondersteuning krijgen om zo uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. Er wordt gewerkt aan de praktische en sociale vaardigheden van de jongere en aan het opbouwen van een sociaal netwerk.


Gericht op:

Maatschappelijke participatie, zelfstandigheid

Leeftijd:
18 - 23 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
12 december 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

Het hoofddoel van de interventie is: de jongere kan zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Dit hoofddoel is uitgesplitst in een aantal subdoelen:

  • De jongere kan zelfstandig een huishouding voeren.
  • De jongere is financieel zelfstandig.
  • De jongere heeft een stabiele dagbesteding (werk of school).
  • De jongere is sociaal vaardig.
  • De jongere heeft een steunend netwerk.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren van 18 tot 23 jaar, die niet bij hun ouders of andere familie kunnen verblijven, die geen of geen passende ondersteuning krijgen van het eigen sociale netwerk  (ouders, familie of anderen) en die onvoldoende vaardigheden hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.

Aanpak

De interventie is opgedeeld in drie periodes (focusbepaling - zes weken, intensieve begeleiding - zes maanden, extensieve begeleiding - 4,5 maand) plus een nazorgfase. In de interventie wordt gewerkt vanuit de Krachtgericht Basismethodiek Houvast.
Gedurende de interventieperiode wonen jongeren in een (onzelfstandige) kamer in een gedeeld appartement (twee of drie bewoners). Keuken en sanitaire voorzieningen worden gedeeld. De begeleidingsactiviteiten bestaan uit individuele gesprekken met de jongere, gezamenlijke activiteiten (een-op-een) om vaardigheden te oefenen, groepsgesprekken met alle jongeren en begeleiders en gezamenlijke activiteiten met alle jongeren en begeleiders (koken en schoonmaken).

Onderzoek

De interventie is een aanscherping van een eerdere versie van de interventie (verkorting van de interventie, scherpere doelformulering). Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de interventie. Ook is geen onderzoek bekend naar vergelijkbare interventies. In het kader van de prestatie-indicatoren jeugdzorg worden begin- en eindmetingen gedaan (tot eind 2013 met de Taken en Vaardigheden voor adolescenten, met ingang van 2014 met de Zelfredzaamheidsmatrix). Van deze metingen zijn voor de huidige versie van de interventie nog geen gegevens bekend.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De aanpak is goed uitgewerkt en helder onderbouwd. De doelgroep is duidelijk, de uitsluitingscriteria zorgen ervoor dat jongeren met zwaardere problemen buiten de doelgroep vallen. Dit is een reële keuze gezien de (beperkt) beschikbare tijd.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Stichting HVO-Querido
Amsterdam
020-5619090 (algemeen nummer)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies