• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Begeleid wonen in een groep

Begeleid Wonen in een Groep is een interventie voor jongeren van 18 tot 23 jaar die zonder ondersteuning van hun ouders of een sociaal netwerk, vroegtijdig zelfstandig moeten functioneren. Zij komen samen met andere jongeren ongeveer tien maanden in een appartement te wonen waar zij ondersteuning krijgen om zo uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. Er wordt gewerkt aan de praktische en sociale vaardigheden van de jongere en aan het opbouwen van een sociaal netwerk.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is: de jongere kan zelfstandig functioneren in de maatschappij.
Dit hoofddoel is uitgesplitst in een aantal subdoelen:
. De jongere kan zelfstandig een huishouding voeren;
. De jongere is financieel zelfstandig;
. De jongere heeft een stabiele dagbesteding (werk of school);
. De jongere is sociaal vaardig;
. De jongere heeft een steunend netwerk.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren van 18 tot 23 jaar, die niet bij hun ouders of andere familie kunnen verblijven, die geen of geen passende ondersteuning krijgen van het eigen sociale netwerk  (ouders, familie of anderen) en die onvoldoende vaardigheden hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.

Aanpak

De interventie is opgedeeld in drie periodes (focusbepaling - zes weken, intensieve begeleiding - zes maanden, extensieve begeleiding - 4,5 maand) plus een nazorgfase. In de interventie wordt gewerkt vanuit de Krachtgericht Basismethodiek Houvast.
Gedurende de interventieperiode wonen jongeren in een (onzelfstandige) kamer in een gedeeld appartement (twee of drie bewoners). Keuken en sanitaire voorzieningen worden gedeeld. De begeleidingsactiviteiten bestaan uit individuele gesprekken met de jongere, gezamenlijke activiteiten (een-op-een) om vaardigheden te oefenen, groepsgesprekken met alle jongeren en begeleiders en gezamenlijke activiteiten met alle jongeren en begeleiders (koken en schoonmaken).

Materiaal

Er is een handleiding voor uitvoerend medewerkers.
In de interventie wordt gebruik gemaakt van diverse middelen (VIP-kaart, weekschema, e.d.), deze zijn beschikbaar via intranet. Relevante folders en informatiemateriaal van externe organisaties worden in (kleine) voorraad gehouden.
Informatie voor cliënten en externe organisaties is beschikbaar op internet.

Onderzoek

De interventie is een aanscherping van een eerdere versie van de interventie (verkorting van de interventie, scherpere doelformulering). Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de interventie. Ook is geen onderzoek bekend naar vergelijkbare interventies. In het kader van de prestatie-indicatoren jeugdzorg worden begin- en eindmetingen gedaan (tot eind 2013 met de Taken en Vaardigheden voor adolescenten, met ingang van 2014 met de Zelfredzaamheidsmatrix). Van deze metingen zijn voor de huidige versie van de interventie nog geen gegevens bekend.


Onderwerp:

Opvoedingsproblemen,
Reïntegratie

Doel:

Begeleiding

Leeftijd:
18 - 23 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
12 december 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De aanpak is goed uitgewerkt en helder onderbouwd. De doelgroep is duidelijk, de uitsluitingscriteria zorgen ervoor dat jongeren met zwaardere problemen buiten de doelgroep vallen. Dit is een reële keuze gezien de (beperkt) beschikbare tijd.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Stichting HVO-Querido
Amsterdam
020-5619090 (algemeen nummer)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies