• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Bedwing je dwang

Bedwing je dwang is een individuele cognitief-gedragstherapeutische behandeling voor kinderen en jongeren van ongeveer 8 tot ongeveer 18 jaar met een dwangstoornis. Bedwing je dwang is gericht op het stoppen van dwangrituelen en het veranderen van cognities door middel van blootstelling, responsepreventie en cognitieve therapie. De behandeling duurt gemiddeld drie tot vier maanden met wekelijkse sessies van een uur.

Doel

Bedwing je dwang heeft twee doelstellingen:

  1. Kinderen en jongeren passen geen dwangrituelen meer toe om hun angst te verminderen
  2. Er is sprake van cognitieve veranderingen (veranderingen in gedachten, opvattingen en interpretaties van obsessies).

Doelgroep

Het protocol is in eerste instantie geschreven voor jongeren van ongeveer 12 tot ongeveer 18 jaar met een dwangstoornis. Deze leeftijdsgrenzen zijn echter niet strikt. Ook jongere kinderen vanaf ongeveer 8 jaar kunnen deelnemen.

Aanpak

Bedwing je dwang is een gestructureerd cognitief gedragstherapeutisch individueel behandelprogramma. De behandeling bestaat uit wekelijkse sessies van een uur. Het aantal benodigde sessies zal per kind verschillen, maar meestal kan de behandeling na drie tot vier maanden worden afgesloten. In de behandeling worden dwangproblemen bij jeugdigen verminderd door hen bloot te stellen aan de angst (exposure), zonder daarbij de gebruikelijke dwanghandelingen te gebruiken (responspreventie). Daarnaast leert de jeugdige dwanggedachten anders te interpreteren (cognitieve therapie).

Materiaal

  • Handleiding voor de therapeut
  • Werkboek voor de jeugdigen

Onderzoek

Er zijn aanwijzingen voor de werkzaamheid van de interventie in een pilotstudie met matige bewijskracht waarin cognitieve gedragstherapie (Bedwing je dwang) werd vergeleken met medicatietherapie (clomipra-mine). Gemiddeld gingen jeugdigen uit de cognitief gedragstherapeutische conditie met 59,9% vooruit en jeugdigen uit de medicatietherapie conditie met 33,4%. De studie is opgenomen in de Cochrane review van O'Kearney et al (2006).


Onderwerp:

Angst

Doel:

Behandeling

Leeftijd:

8 - 18 jaar


Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:

18 februari 2011

Beoordeeld door:

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Oordeel:

Goed onderbouwd

Toelichting:

Cognitieve gedragstherapie is een behandelmethode die bij dwang goede resultaten kan behalen, dit is in de interventie goed onderbouwd. De interventie is daarnaast concreet uitgewerkt.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Bohn Stafleu van Loghum (BSL),
Else de Haan
Het Spoor 2
3994 AK Houten
E.deHaan@amc.uva.nl
BSL: 030 - 638 38 38
E. de Haan: 020 - 890 10 00
www.bsl.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.