Databank Effectieve Jeugdinterventies

Alcoholpoli

Het primaire doel van de Alcoholpoli is het stoppen met schadelijk alcoholgebruik door jongeren tot 18 jaar als onderdeel van de behandeling van alcoholintoxicatie of ongevallen en letsel door alcohol. Het gehele traject van Alcoholpoli bestaat uit een medisch traject dat geboden wordt door het ziekenhuis of huisartsenpost en een 'Op-Maatvroeginterventie' door Tactus. De interventie van Tactus varieert in intensiteit afhankelijk van de risicotaxatie. Middels motiverende gespreksvoering met en psycho-educatie aan de jongere en de ouders wordt ondersteuning geboden bij het verantwoord omgaan met alcohol.


Gericht op:

Middelengebruik

Leeftijd:
12 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Gezinsgerichte aanpak

Locatie:

Thuis

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
13 februari 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het primaire doel van de Alcoholpoli is het stoppen met schadelijk alcoholgebruik door jongeren tot 18 jaar (in verband met verhoging leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar per 1 januari 2014) als onderdeel van de behandeling van alcoholintoxicatie of ongevallen en letsel door alcohol (door ziekenhuis of huisartsenpost). Hierdoor vermindert de kans op negatieve effecten van alcoholgebruik, zoals schade aan de ontwikkeling van de hersenen en risico's op verslaving. Daarnaast vergroot de interventie de kennis van jongeren en hun ouders ten aanzien van de effecten van alcoholge-bruik, het bewustzijn ten aanzien van het eigen gebruik en maken jongere en ouders een plan van aanpak met betrekking tot het drinkgedrag in de toekomst.

Doelgroep

De doelgroep van de interventie is jongeren tot 18 jaar en hun ouders die door overmatig alcoholgebruik een alcoholintoxicatie, een ongeval of ander letsel hebben opgelopen en daarmee in een ziekenhuis of op een huisartsenpost zijn beland.

Aanpak

Het gehele traject van Alcoholpoli bestaat uit een medisch traject dat geboden wordt door het ziekenhuis of huisartsenpost en een 'Op-Maatvroeginterventie' door Tactus. De interventie van Tactus varieert in intensiteit afhankelijk van de risicotaxatie. Deze erkenning gaat over de (lichte) interventie door Tactus genaamd 'Alcoholpoli'. In het schema in de bijlage  gaat het om de gele en oranje interventies. De rode interventie (behandeling) wordt ook aangeboden door Tactus indien nodig, maar valt buiten deze beschrijving. Ook de groene interventies worden verzorgd door Tactus, maar vallen ook buiten deze beschrijving.

De jongeren die in het ziekenhuis of op een huisartsenpost belanden wegens een alcoholintoxicatie of ongeval en letsel in combinatie met overmatig alcoholgebruik, worden doorverwezen naar Tactus Verslavingszorg. Tactus gaat met de ouders en de jongere in gesprek, maakt een risico-inschatting voor schadelijk alcoholgebruik in de toekomst. Daarnaast geeft Tactus advies op maat over de in te zetten interventie. De zwaarte van de interventie die ingezet wordt is gebaseerd op de stepped-care gedachte; dat wil zeggen zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering om de jongere te stimuleren over zijn alcoholgebruik na te denken en zonodig hulp te accepteren bij het ombuigen van dit alcoholgebruik. Tegelijkertijd wordt Psycho-educatie gegeven om jongere en de ouders te ondersteunen bij het verantwoord omgaan met alcohol. Afhankelijk van de aard van het alcoholgebruik (het stadium van gebruik waarin de jonger zich bevindt), aanwezige overige risicofactoren en problemen zoals de genetische kwetsbaarheid en persoonlijkheidskenmerken, wordt een advies gegeven voor het stoppen of minderen van het gebruik.

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Alcoholpoli is een mooi voorbeeld van een light variant van een stepped care aanpak.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Tactus Verslavingszorg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies