• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Agressieregulatie op maat (residentieel)

Agressieregulatie op Maat is gericht op jongeren van 16 tot 21 jaar in gesloten jeugdzorg. Deze jongeren hebben ernstige agressieproblematiek en een matig tot hoog recidiverisico. Doel van de interventie is het verbeteren van de zelfregulatie en het verminderen van de kans op recidive. Agressieregulatie op Maat duurt minimaal 5 maanden en maximaal 1,5 jaar en maakt gebruik van motivatietechnieken, mindfulness en elementen uit de cognitieve gedragstherapie.

Doel

Het primaire doel van ARopMaat is tweeledig. Enerzijds gaat het om het verminderen of stoppen van agressief gedrag in het heden. Dit betekent onder andere dat het aantal agressie incidenten en gevoelens die leiden tot agressie afnemen. Anderzijds dient de recidive (terugval) op gewelddadig gedrag in de toekomst te zijn verminderd.

Doelgroep

ARopMaat is bedoeld voor meisjes en jongens met ernstige agressieproblematiek van 16 tot 21 jaar met een IQ boven de 70. De jongeren verblijven in een residentiële voorziening (JeugdzorgPlus instelling of een Justitiële Jeugdinrichting) wegens gedragsproblemen. De jongeren vertonen antisociaal gedrag en reactieve en/of instrumentele agressie. Bij hen is sprake van een matig of (zeer) hoog recidiverisico.

Aanpak

ARopMaat is grotendeels een individuele behandeling die gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen) waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set van standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot ongeveer anderhalf jaar. Een individuele sessie vindt minimaal eens per week plaats en duurt minimaal een uur. De intensiteit kan echter oplopen tot drie keer per week als het gaat om een (zeer) hoog recidiverisico. Er is ook een groepsmodule die bestaat uit 12 tot 14 bijeenkomsten van anderhalf uur.

Materiaal

De interventie bestaat uit diversie handleidingen, zoals een theoretische handleiding, een programma- en managementhandleiding voor de behandelaar en managers van een inrichting. Verder is de inhoud van het programma voor de jongere en de behandelaar nauwkeurig beschreven in elf standaard en optionele modules. Daarnaast bestaat er een opleidingshandleiding.

Onderzoek

Er heeft een evaluatieonderzoek naar de effecten van ARopMaat in een Justitiële Jeugdinrichting plaatsgevonden (quasi-experimenteel). De resultaten wezen uit dat de experimentele groep vergeleken met de controlegroep bij eindmeting een significante verbetering liet zien op recidiverisico, agressief gedrag (waaronder aantal geregistreerde incidenten), copingvaardigheden, responsiviteit en cognitieve vervormingen (met uitzondering van negatieve attitude). De daadwerkelijke geweldsrecidive verminderde significant bij geweldsdelicten na twee en drie jaar. Ook werd er een significant effect gevonden bij vermogensdelicten (na twee jaar) en algemene recidive na een follow-up van een, twee en drie jaar. Na een follow-up van drie jaar is te zien dat de ARopMaat-groep de helft minder recidiveerde (23.6%) met geweldsdelicten.


Onderwerp:

Delinquentie,
Gedragsstoornissen

Doel:

Voorkomen van recidive, Behandeling

Leeftijd:
16 - 21 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
12 februari 2016
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Justitiële interventies
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

Agressieregulatie op Maat zit goed in elkaar. Het is een flexibele interventie die aanvullend op maat kan worden aangeboden en die, indien nodig, extra ruimte biedt voor het inslijten van gedragsverandering.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Dr. Larissa Hoogsteder
Hoofd Behandelzaken Jeugd en Agressie en Vermogen
De Waag, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten
Oudlaan 9
3515 GA Utrecht
06-29082293
lhoogsteder@dewaagnederland.nl
www.dewaagnederland.nl
www.behandelingopmaat.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.