Databank Effectieve Jeugdinterventies

Aan de slag

Aan de Slag is een interventie voor jongeren in de jeugdzorg van 15 tot 23 jaar die problemen hebben met het vinden en/of behouden van werk of opleiding. De jongeren leren nieuwe vaardigheden aan en hun gedrag en sociale omgeving worden veranderd. Daarmee worden zij toegerust voor het kunnen voortzetten en afmaken van hun schoolopleiding en/of het behouden van werk. Het programma duurt circa 32 weken.


Gericht op:

Arbeidstoeleiding, schooluitval

Leeftijd:
15 - 23 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
22 januari 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

Het hoofddoel is dat jongeren die deelnemen aan het Werkprogramma Aan de Slag hun schoolopleiding kunnen voortzetten en afmaken en werk kunnen behouden.
Dit doel wordt bereikt door te werken aan de volgende subdoelen:

  • de jongere beheerst competenties om een schoolopleiding af te maken en/of werk te behouden voor zover hij/zij deze nog onvoldoende beheerst;
  • de jongere beheerst competenties om zelfstandig te wonen voor zover hij/zij deze nog onvoldoende beheerst;
  • de jongere beheerst competenties om een eigen sociaal netwerk te onderhouden en om zijn/haar vrije tijd te besteden voor zover hij/zij deze nog onvoldoende beheerst;
  • de jongere kan de vaardigheden die bij deze competenties horen toepassen in de eigen sociale context;
  • de sociale context van de jongere is geoptimaliseerd en vergemakkelijkt zode gang naar school en werk.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 15 en 23 jaar met aantoonbare competentietekorten op het terrein van school en werk (gemeten middels de TVA-vragenlijst).

Aanpak

Het Werkprogramma Aan de Slag heeft twee varianten:

  • Een Basistraject van 32 weken voor jongeren met een risicofactor op het terrein van school of werk. 
  • Een Plustraject van 45 weken voor jongeren die naast problemen met school of werk ook problemen hebben  om zelfstandig te wonen of om een eigen sociaal netwerk te onderhouden en tot een goede vrijetijdsbesteding te komen.

Het Werkprogramma bestaat uit 4 zogenoemde 'slagen'. Slag 1 bestaat uit een uitgebreide diagnoseperiode waarin de problematiek en omstandigheden van de jongere worden verkend en trajectdoelen worden vastgesteld. Aan het begin van Slag 2 is een werkplek, stage of een opleiding geregeld waarna wordt gewerkt aan het oppakken van een normaal werk/schoolritme. In Slag 3 ligt het accent op het vergroten van competenties en het bestendigen van het geleerde. Slag 4 bestaat uit een follow-up periode waarin het aantal begeleidingsmomenten is geminimaliseerd en de jongere zo zelfstandig mogelijk functioneert.

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Aan de slag is een systematisch opgezette en onderbouwde interventie, die van belang is voor jongeren die problemen hebben met het vinden en/of behouden van werk of opleiding.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Stichting 180
Postbus 37
3734 ZG Den Dolder
info@180.nl
088 8800300

Contactpersoon

Irma van der Veen
irmavanderveen@180.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies