• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Maatjesproject New@Home

Het preventieve maatjesproject New@Home bevordert de maatschappelijke participatie en sociale integratie van jonge vluchtelingen en andere jonge nieuwkomers (tussen de 12 en 20 jaar) door het bieden van een maatje. Gedurende een schooljaar wordt de jonge nieuwkomer gekoppeld aan een maatje, die fungeert als rolmodel, de jongere sociale steun biedt en helpt bij het uitbreiden van zijn/haar sociale netwerk. De maatjes worden gescreend, opgeleid en aangestuurd door een projectcoördinator.

Doel

Maatjesproject New@Home richt zich op het vergroten van het sociaal en cultureel kapitaal van jonge nieuwkomers waardoor uiteindelijk de integratie in Nederland wordt bevorderd. Sociaal kapitaal heeft betrekking op de toegang tot sociale hulpbronnen. Cultureel kapitaal betreft gedragscodes, omgangsvormen en attitudes die de jongere kunnen helpen om vooruit te komen in de samenleving, in dit geval Nederland.

Doelgroep

Maatjesproject New@Home is gericht op nieuwkomers tussen de 12 en 20 jaar die naar school gaan en les krijgen in Internationale Schakelklassen (ISK's). Deze jonge nieuwkomers zijn maximaal vier jaar geleden in Nederland gevestigd en hebben geen of weinig contact met Nederlanders.

Aanpak

Maatjesproject New@Home is een preventief maatjesproject. Gedurende een schooljaar wordt een jonge nieuwkomer gekoppeld aan een maatje. Het maatje is een student/vrijwilliger van 18 tot 30 jaar oud. Na een training en matching door de projectcoördinator (de aanloopfase), ondernemen de jongere en het maatje samen activiteiten om een band op te bouwen met elkaar (kennismakingsfase) en om drempels richting de Nederlandse cultuur te verlagen. Het maatje geeft sociale steun en coacht de jongere om meer contacten in de buurt en met Nederlanders te krijgen (steunfase, verdiepend traject en afrondingsfase). Het maatje is een rolmodel voor de jongere en maakt deze wegwijs in de Nederlandse samenleving.

Materiaal

De volgende materialen zijn beschikbaar:
1. Handboek studenten Maatjesproject New@Home (Zwolle, Enschede, 2014).
2. Handboek vrijwilligers Maatjesproject New@Home (Zwolle, Enschede, 2014).
3. Handleiding voor coördinatoren Maatjesproject New@Home (2014).
4. Trainingsmap voor trainers van Maatjesproject New@Home (2011).
5.  Nulmeting en eindmeting maatjes en jongeren.
6. Startpakket voor nieuwe locaties.
7. Samenwerkingsovereenkomst Maatjesproject New@Home voor nieuwe locaties.

Alle bovengenoemde materialen zijn verkrijgbaar via Kinderperspectief:
www.kinderperspectief.nl of www.newathome.nl

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.


Onderwerp:

Burgerschap,
Opgroeien in twee culturen,
Sociale vaardigheden

Doel:

Begeleiding

Leeftijd:
12 - 20 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
27 maart 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De omschrijving van het probleem is duidelijk, de doelgroep is voldoende omschreven en de onderbouwing is simpel en sterk.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Stichting Kinderperspectief
Terborchstraat 1
8011 GD Zwolle

Contactpersoon:

Harriëtte Knigge
hknigge@kinderperspectief.nl
038-4225155

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies