• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Weet en Beweeg

Weet & Beweeg wil door middel van een gezond voedings- en bewegingspatroon een afname van BMI bij kinderen van 6-18 jaar met overgewicht/obesitas bewerkstelligen. Het is een ambulante, multidisciplinaire  groepsbehandeling, bestaande uit 12 cursusbijeenkomsten en beweegsessies voor kinderen en 9 ouderbijeenkomsten.

Doel

Weet & Beweeg heeft als eerste doel om door middel van een gezond voedings-en bewegingspatroon een  afname van BMI bij kinderen van 6-18 jaar met overgewicht/obesitas te bewerkstelligen.   Het tweede doel is dat kinderen een betere kwaliteit van leven ervaren  (gemeten met de SDQ). Door een afname van het BMI worden de negatieve psychosociale en medische gevolgen van overgewicht/obesitas voorkomen of verminderd

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6- tot 18 jaar met overgewicht en (morbide) obesitas. De ouders zijn de intermediaire doelgroep De interventie is bedoeld voor autochtone en allochtone kinderen en jongeren.

Aanpak

Weet & Beweeg is een ambulante, multidisciplinaire (dietist, fysiotherapeut, gedragsdeskundigen) groepsbehandeling, bestaande uit 12 cursusbijeenkomsten en beweegsessies voor kinderen en parallel 9 ouderbijeenkomsten. Daarnaast worden er enkele beweegactiviteiten (zwemmen, kanovaren) voor het gezin georganiseerd en vindt er een gezinsgesprek plaats. Een half jaar na de afsluitende bijeenkomst wordt er een boostersessie gehouden voor alle deelnemers.  De cursusbijeenkomsten bestaan uit een combinatie van psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie

Materiaal

Er zijn zowel materialen voor de uitvoerders (o.a. een handleiding met draaiboeken voor de bijeenkomsten), materialen voor de deelnemers (o.a. werkmappen) en materialen ter evaluatie beschikbaar.

Onderzoek

In mei 2010 is een onderzoek naar de effecten van Weet &  Beweeg gepubliceerd. Het betrof een RCT met een nameting één jaar na afloop van de behandeling. De interventiegroep bestond uit 32 jeugdigen en de controlegroep uit 35 jeugdigen die care as usual kregen. Er werd een middelgroot effect op het gebied van BMI-afname vastgesteld (ES 0,71) dat stand hield tot één jaar na afloop van de interventie. Ook rapporteerden deelnemers een verhoogde kwaliteit van leven.  De interventiegroep bleek significant minder te eten onder invloed van 'externe prikkels'; tevens bleek er een significant verschil in afname van lichamelijke inactiviteit ten opzichte van de controlegroep.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl,
Overgewicht

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
6 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
2 oktober 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Toelichting:

Het is sterk dat Weet en Beweeg is doorontwikkeld op basis van ervaringen met de doelgroep. Daarnaast is de relatie tussen risicofactoren, doelen en aanpak goed uitgewerkt. Een studie naar een oudere versie van Weet en Beweeg, in combinatie met monitoringsgegevens, geeft eerste aanwijzingen voor effecten op onder andere BMI, kwaliteit van leven en lichamelijke inactiviteit bij kinderen en jongeren van 6-18 jaar.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:
Cardea
Elisabethhof 21-23
2353 EW Leiderdorp
www.cardea.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.