Databank Effectieve Jeugdinterventies

Eetplezier en Beweegkriebels Ouderworkshop

Eetplezier en beweegkriebels is een 2 uur durende workshop voor ouders met kinderen van 0-4 jaar. Het doel is ouders inzicht te geven in de rol van voorbeeldgedrag en opvoeding, en hen te stimuleren vaker opvoedstrategieën (op het gebied van eten en bewegen) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen.


Gericht op:

Beweging, gezondheid

Leeftijd:
0 - 4 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de wijk, in de kinderopvang

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
30 oktober 2013
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Ouders inzicht geven in de rol van voorbeeldgedrag en opvoeding, en hen stimuleren vaker opvoedstrategieën (op het gebied van eten en bewegen) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen.

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Aanpak

Eetplezier en Beweegkriebels is een 2 uur durende workshop met een dvd als leidraad. De workshop kan worden gegeven in bijvoorbeeld een buurthuis, wijkgebouw, op het consultatiebureau en in de kinderopvang. Er wordt geadviseerd de workshop met twee personen voor te bereiden.

De workshop zelf start met het welkom heten van de ouders en met een welkomstspel (elkaar leren kennen via een beweegspel). Daarna komen op een leuke manier in totaal zes verschillende thema's aan de orde, ondersteund door dvd-fragmenten. De thema's zijn:

  • Omgaan met strijd aan tafel
  • Lekker spelen en bewegen
  • Voorbeeldfunctie van ouders
  • Straffen en belonen
  • Televisie kijken en computeren
  • Kinderen betrekken bij

Er is een dvd als leidraad van de workshop. De dvd behandelt alle thema's die in de workshop aan de orde komen, elk thema eindigt met praktische tips. Op de dvd ziet men verschillende gezinnen in opvoedsituaties. Psychologe Tischa Neve geeft tips en uitleg en coacht de gezinnen. De workshopleider start de dvd en zet deze op pauze als een onderwerp wordt bediscussieerd. Dit moment wordt aangegeven op de dvd (als: Aan de slag!) in beeld komt.

Elk thema is op de dvd uitgewerkt in één of meer fragmenten. Naar aanleiding van het fragment vindt er steeds een actie (Aan de slag!) plaats: bespreken, discussiëren of beweegspel. Aan elk thema kan in totaal ongeveer 11 tot 15 minuten worden besteed. Dit is afhankelijk van het thema, het aantal bijbehorende vragen en de tijd die genomen wordt om het thema en de vragen te bespreken in de groep. Bovendien is in de handleiding beschreven hoeveel tijd de bespreking per fragment 'mag' kosten.

De workshopleider leidt het bekijken van de dvd-fragmenten in door te vertellen wat de ouders gaan zien: eet- en beweegmomenten bij gezinnen met kleine kinderen. Steeds zullen situaties die minder goed verlopen en situaties die prettig verlopen, worden getoond. Ook legt de workshopleider uit dat de dvd af en toe stop gezet zal worden, zodat er gelegenheid is te praten over het onderwerp of een activiteit te doen.

Workshopleiders kunnen voorafgaand aan het geven van de workshop eerst de scholing 'Een Gezonde Start' volgen. Dit is echter niet noodzakelijk.

Onderzoek

Doel en type onderzoek

In 2010 en 2011 is de workshop door TNO geëvalueerd (Beltman & L'Hoir, 2012). Het gaat hier om een proces- en effectevaluatie door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Met de evaluatie is onderzocht of de doelstellingen zijn gehaald.

Methode

Om dit te kunnen onderzoeken is allereerst geïnventariseerd hoe vaak en door wie de workshop is besteld. Deze "bestellers" hebben allemaal een vragenlijst ontvangen. Daarnaast zijn vijf "Eetplezier en Beweegkriebels" trainers gebeld voor een oriënterend interview. Tevens zijn tien vaders benaderd met de vraag deel te nemen aan een focusgroep. Ook is een focusgroep georganiseerd met een aantal trainers. Daarna is bij een aantal organisaties een evaluatie uitgevoerd. Allereerst is een nulmeting afgenomen. Direct na afloop van de workshop en 6 maanden daarna hebben de deelnemers weer een vragenlijst ontvangen. Tevens is de workshop specifiek gegeven aan vijf vrouwen van verschillende afkomst.

Uitkomsten

Over het algemeen hebben de organisaties veel vertrouwen in het effect van de workshop. Zij vinden dat de workshop goed uit te voeren is en dat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben deze te geven. De docenten geven echter ook aan gevraagd te worden de workshop te geven omdat de leidsters van kinderdagverblijven het soms lastig vinden deze workshop zelf uit te voeren. De scholingsmodule 'Een gezonde start' voor de pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang van 0 tot 4 jarigen (of nog in opleiding), die is ontwikkeld door TNO, NISB en het Voedingscentrum, zal een rol spelen bij het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leidsters. Het onderwerp "voeding" lijkt daarin het meest belangrijk. Hoewel het daadwerkelijke effect van de workshop op het gedrag van ouders moeilijk te meten is, zijn de resultaten veelbelovend. Zelfs na 6 maanden lijkt er bij sommige onderwerpen, zoals ontbijten, sfeer aan tafel, water drinken, buiten spelen, bord leeg eten en het belang van slaap, een verbetering te zien. Gezien de beperkte omvang van de onderzoeksgroep is wel enige voorzichtigheid geboden. Het gaat hier slechts om een kleine groep ouders die na 6 maanden de vragenlijst heeft ingevuld. In deze fase zijn vooral hoogopgeleide Nederlandse moeders met deze workshop bereikt. Er kan worden geconcludeerd dat de workshop "Eetplezier en Beweegkriebels" als een dynamische, actuele en interactieve workshop wordt gezien, die heel goed bruikbaar is in de praktijk. Ouders die de workshop hebben gevolgd, hebben niet alleen het gevoel dat ze al veel goed doen. Ze hebben ook ideeën opgedaan hoe ze met kleine aanpassingen ongewenst gedrag van hun kinderen kunnen veranderen.
Verder onderzoek is nodig om de mogelijkheden om door te ontwikkelen naar een tweede bijeenkomst, evenals de benodigde aanpassingen richting de doelgroep allochtonen, in kaart te brengen.

onderwerpen, zoals ontbijten, sfeer aan tafel, water drinken, buiten spelen, bord leeg eten en het belang van slaap, een verbetering te zien. Gezien de beperkte omvang van de onderzoeksgroep is wel enige voorzichtigheid geboden. Het gaat hier slechts om een kleine groep ouders die na 6 maanden de vragenlijst heeft ingevuld. In deze fase zijn vooral hoogopgeleide Nederlandse moeders met deze workshop bereikt. Er kan worden geconcludeerd dat de workshop "Eetplezier en Beweegkriebels" als een dynamische, actuele en interactieve workshop wordt gezien, die heel goed bruikbaar is in de praktijk. Ouders die de workshop hebben gevolgd, hebben niet alleen het gevoel dat ze al veel goed doen. Ze hebben ook ideeën opgedaan hoe ze met kleine aanpassingen ongewenst gedrag van hun kinderen kunnen veranderen.
Verder onderzoek is nodig om de mogelijkheden om door te ontwikkelen naar een tweede bijeenkomst, evenals de benodigde aanpassingen richting de doelgroep allochtonen, in kaart te brengen

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Stichting Voedingscentrum Nederland
Eisenhowerlaan 108
2508 CK Den Haag
info@voedingscentrum.nl
070-3068888
www.voedingscentrum.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies