• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Een Solide Basis voor de Toekomst

Een Solide Basis voor de Toekomst is een cognitieve gedragsinterventie voor meisjes vanaf 14 jaar in JeugdzorgPlus instellingen. Het programma wil hun gevoel van eigenwaarde en sociale competenties versterken zodat zij weerbaarder worden en meer in staat zijn tot zelfsturing. Het programma is opgebouwd uit drie modules (ik en mezelf, ik en relaties, ik en de maatschappij) die elk bestaan uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur.

Doel

Het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde en sociale competenties bij meisjes in JeugdzorgPlus inrichtingen waardoor zij weerbaarder worden en meer in staat zijn zelfsturend te zijn. Hierdoor neemt het risico op
loverboyproblemen, seksueel risicogedrag, ongewenste zwangerschappen, inadequate relaties en een gebrekkige sociale positie af.

Doelgroep

Meisjes in JeugdzorgPlus inrichtingen vanaf 14 jaar met tekorten in het gevoel van eigenwaarde en sociale competenties.

Aanpak

Een Solide Basis voor de Toekomst bestaat uit drie modules: Ik en Mezelf, Ik en Relaties en Ik en de Maatschappij. Elke module bestaat uit 12 bijeenkomsten van elk 2 uur. De bijeenkomsten worden één maal per week gehouden. Intensivering van de interventie is mogelijk door twee bijeenkomsten per week te houden. De meisjes volgen alle drie de modules, waarbij gewerkt wordt aan cognities en vaardigheden voor belevingswerelden die steeds verder van de meisjes afstaan. Dit loopt synchroon met het causale pad in het veranderingsmodel.
In de eerste module Ik en Mezelf wordt dicht bij de zelfbeleving van de meisjes gebleven en staan de zelfcognities en eigen kwaliteiten centraal. Het gaat daarbij om zichzelf, het gezin waar ze uitkomen, het eigen lichaam, eigen uiterlijk, eigen gezondheid, het vrouw zijn en om eigen kwaliteiten.
In de tweede module worden nieuwe cognities en competenties in verband gebracht met de rollen die het meisje inneemt in de directe relaties van het meisje. Het gaat dan om de rol van het meisje als dochter, als vriendin, als partner en als (potentiële) moeder. Gedrag staat centraal: leren om zelfsturend en weerbaar in deze rollen te zijn. De module gaat ook in op mogelijke gevolgen van het eigen gedrag en beslaat hiermee ook een deel van blok 3 in het verandermodel (Gevolgen).
In de derde module gaat het vooral om de sociale redzaamheid en weerbaarheid van het meisje in de maatschappij: wat voor maatschappelijk gevolgen kan het voor jou als meisje hebben als je op een andere manier leert denken en doen? Het meisje leert om te gaan met meer formele rollen, zoals zichzelf leren zien en kunnen handhaven als lid van de maatschappij: wat voor werk wil je (later) doen, hoe ga je om met lastige situaties op school en werk, hoe ga je om met tegenslagen, onheuse bejegening en discriminatie?

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Reïntegratie,
Sociale vaardigheden,
Weerbaarheid

Doel:

Behandeling, Begeleiding

Leeftijd:
14 - 19 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 juni 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Een Solide Basis voor de toekomst beoogt systematisch te behandelen binnen jeugdzorg+ instellingen. Dit is een sterk punt. Ook wordt helder onderbouwd waarom het aanbod voor meisjes anders moet zijn dan het aanbod voor jongens.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Stichting 180
Postbus 37
Dolderseweg 120
3734 ZG Den Dolder
info@180.nl
088-8800300
www.180.nl

Contactpersoon:

Anna Hulsebosch
annahulsebosch@180.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies