• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een laagdrempelig stimulansprogramma om het eten van fruit en groente op de basisschool te bevorderen. Scholen ontvangen gedurende twintig weken voor elke leerling iedere week drie stuks gratis fruit en groente. Een voorwaarde voor deelname is het geven van educatieve lessen.

Doelgroep

Leerlingen (4-12 jaar) van groep 1 t/m 8 van Nederlandse basisscholen. Intermediaire doelgroepen zijn leerkrachten, ouders, het netwerk van GGD’en, JOGG-regisseurs, Natuur- en Milieu educatiecentra, makelaars Jong Leren Eten en leveranciers.

Doel

Tussen 2017 en 2022 moet de consumptie van fruit en groente door kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn verhoogd, zowel thuis als op school, en moet de kennis van gezonde eetgewoonten bij die kinderen zijn toegenomen en vaker in praktijk zijn gebracht door die kinderen.

Aanpak

Scholen ontvangen wekelijks gedurende twintig weken gratis drie stuks fruit en groente voor elke leerling. In verplichte lessen leren kinderen over groente, fruit en gezonde voeding. Daarnaast is een voorwaarde dat scholen na de gratis periode zelf verder gaan met het stimuleren van fruit en groente, bijvoorbeeld met een Schoolfruitbeleid.

Onderbouwing

EU-Schoolfruit draagt bij aan een gezond eetpatroon door het gratis aanbieden van groente en fruit, het aanbieden van voedseleducatie en het ondersteunen in het opstellen van een Schoolfruitbeleid.

Uit onderzoek blijkt dat beschikbaarheid van fruit en groente op school de consumptie kan verhogen. Ook het klassikaal eten, het scheppen van een positieve context, het herhaaldelijk aanbieden en bekendheid met de smaak kunnen positieve associaties opwekken, waardoor kinderen sneller bereid zijn fruit en groente te eten. Uit onderzoek blijkt dat de school een geschikte omgeving is voor het geven van voedseleducatie. De educatie richt zich op het vormen van positieve attitudes en een toename in kennis t.o.v. fruit, groente en gezonde voeding. Met het ondersteunen in het maken van een Schoolfruitbeleid wordt er getracht om van het eten van fruit en groente een gewoonte te maken. Gewoonte is een sterke indicator voor het eten van fruit en groente.

Onderzoek

In jaarlijkse procesevaluaties beamen scholen dat het EU-Schoolfruitprogramma een goed initiatief is om kinderen kennis te laten maken met gezonde voeding en om hiermee de houding en het gedrag ten aanzien van het eten van fruit en groente positief te beïnvloeden. Scholen merken dat het programma ervoor zorgt dat leerlingen meer en vaker fruit en groente meenemen naar school. Daarnaast zijn scholen van mening dat het EU-Schoolfruitprogramma zorgt voor meer kennis over groente en fruit en bijdraagt aan het bewust zijn van het belang van gezonde voeding.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl

Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
4 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
29 november 2018
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De commissie vindt het een mooie, doordachte en goed onderbouwde interventie.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten
Postbus 8129 (bode 172)
6700 EV Wageningen
Schoolgruiten@wur.nl; euschoolfruit@wur.nl
0317-485966
www.euschoolfruit.nl
www.schoolgruiten.nl

Contactpersoon:

Smaaklessen: Annelou Vernooij
annelou.vernooij@wur.nl
EU-Schoolfruit: Marlies Willemsen
marlies.willemsen@wur.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies