Databank Effectieve Jeugdinterventies

Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT)

DOiT wil leerlingen in het eerste en tweede leerjaar van het vmbo aanzetten tot gezonde voeding en voldoende bewegen en daarmee overgewicht voorkomen. De interventie bestaat uit twaalf lessen verzorging/biologie en vier gymlessen, verdeeld over twee schooljaren. Speerpunten zijn: minder gesuikerde frisdranken en ongezonde snacks, minder zittend gedrag en meer lichamelijke activiteit.


Gericht op:

Gezondheid, overgewicht

Leeftijd:
12 - 16 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
14 december 2010
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het doel van de Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) is universele preventie van overgewicht bij vmbo-leerlingen. DOiT beoogt deze doelstelling te behalen door het aanzetten tot een blijvende positieve gedragsverandering gericht op gezonde voeding en voldoende bewegen.

Doelgroep

DOiT is bedoeld voor leerlingen in het eerste en tweede leerjaar van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Aanpak

Het DOiT-lespakket bestaat uit twaalf lessen verzorging/biologie en vier gymlessen, die verdeeld zijn over twee schooljaren. Het lespakket is vervangend voor de bestaande lessen over voeding en beweging en is door docenten zelfstandig uit te voeren.
De speerpunten van het programma zijn: het verminderen van de inname van gesuikerde frisdranken en ongezonde snacks, het verminderen van zittend gedrag (TV kijken/computeren) en het bevorderen van lichamelijke activiteit. Uit de literatuur blijkt dat deze vier gedragingen gerelateerd zijn aan het ontstaan en in stand houden van overgewicht. Om gedragsverandering op individueel niveau te ondersteunen tracht het programma de leerlingen bewust te laten worden van de invloed(en) van omgevingsfactoren op hun eigen gedrag, zoals het kantineassortiment, het lokale sportaanbod of de rol van de eigen thuisomgeving.

Onderzoek

DOiT is tweemaal onderzocht op effectiviteit. Daarnaast is tevens een procesevaluatie uitgevoerd. Het eerste effectonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 2003tot 2005. Hierbij is zowel naar de effecten op lichaamssamenstelling als naar de effecten op voedings- en beweeggedrag gekeken. De belangrijkste resultaten van dit effectonderzoek zijn:

  • afname van som van vier huidplooien bij meisjes;
  • kleinere middelomtrek en drie huidplooidiktes bij jongens;
  • vermindering inname suikerhoudende drank bij jongens en meisjes;
  • minder 'zittend gedrag' bij jongens.

Het tweede effectonderzoek vond plaats in het schooljaar 2009-2010.Hierbij is naar de effecten op voedings- en beweeggedrag gekeken. Dit meest recente onderzoek laat vergelijkbare resultaten zien voor inname van suikerhoudende drank. Daarnaast laat het onderzoek een afname van snacks en minder 'zittend gedrag' bij meisjes zien. De resultaten van de procesevaluatie rondom het onderzoek van 2003-2005 hebben de basis gevormd van de aanpassingen aan DOiT die in 2009 zijn doorgevoerd. De resultaten van de tweede procesevaluatie laten zien dat docenten gemotiveerd zijn voor het geven van het programma, er vaak meer tijd wordt uitgetrokken voor de les, het niveau van de lessen voor het laagste vmbo-niveau soms moeilijk is en dat losse werkbladen niet altijd praktisch zijn.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Dr. Amika Singh
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
a.singh@vumc.nl
020-444 83 82
www.doitopschool.nl

Contactpersoon

Drs. Femke van Nassau
f.vannassau@vumc.nl
020-444 60 20

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies