• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Competentietraining 6-12 jarigen Het ABC

Competentietraining is een groepstraining voor jongens en meisjes in de leeftijden van 6 tot 12 jaar met sociale vaardigheidsproblemen. Het doel van de training is dat kinderen sociaal vaardiger worden, hun identiteit en zelfvertrouwen versterken en hun impulscontrole en zelfredzaamheid vergroten. De training omvat 6 bijeenkomsten met een duur van 1,5 uur, een ouderbijeenkomst en een terugkombijeenkomst.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
9 december 2011
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De doelen voor de kinderen zijn concreet en beknopt. De doelgroepomschrijving is duidelijk. In de onderbouwing zijn de problemen helder gekoppeld aan de verschillende aanpakken voor de kinderen.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Ontwikkelaar: SO&T Kwaliteit in opvoeden en opgroeien

De eigenaar en opleidinstituut is:
Het ABC
Baarsjesweg 224
1058 AA  Amsterdam
020 799 0010
 advies@hetabc.nl

Contactpersoon: Tacey Benig, projectleider Preventieve Gedragstrainingen
Email: tbenig@hetabc.nl            
020-7990075

Website

www.hetabc.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.