• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca

Het doel van Barcode is dat horecapersoneel een bijdrage wil en kan leveren aan het voorkomen van riskant gebruik van alcohol en drugs door jonge uitgaanders en aan het beperken van eventuele negatieve gevolgen voor de gebruiker en diens omgeving. Barcode wordt gegeven in de horecagelegenheid en bevat een basisblok van ruim 1,5 uur en twee keuzeblokken van elk een uur.

Doel

Barcode heeft als doel dat het personeel van uitgaansgelegenheden voor jongeren een bijdrage wil en kan leveren aan het voorkomen van riskant gebruik van alcohol en drugs door uitgaanders en aan het beperken van eventuele negatieve gevolgen voor de gebruiker en diens omgeving.

Doelgroep

De directe doelgroep van Barcode is het horecapersoneel. Tot deze doelgroep behoren barmannen en -vrouwen, het toiletpersoneel, portiers en de horecaondernemer.

Aanpak

Een preventieprofessional van een instelling voor verslavingszorg of GGD implementeert Barcode binnen een onderneming.
De interventie bestaat uit een voorgesprek met de horecaondernemer, de cursus Barcode inclusief evaluatie, een zogenaamd Barcodeboek en een evaluatie- en follow-up gesprek. De cursus Barcode duurt 4 uur en bevat 3 basisblokken en 4 keuzeblokken (waarvan er 2 worden gekozen).

Basisblokken:

 • Kennismaking en inleiding op de cursus
 • Beroepshouding, wetgeving, bedrijfsbeleid, de verschillende rollen van horecapersoneel 'de professional in de horeca'
 • Drugs, alcohol en veilig uitgaan

Keuzeblokken:

 • Drugsgebruik
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Alcohol en minderjarigen
 • Dealen (30 of 60 minuten)

De praktijk binnen de onderneming en de ervaringen van de personeelsleden vormen het uitgangspunt van de cursus. Theorie wordt op een interactieve manier aangeboden; cursisten mogen eerst zelf informatie en/of ervaringen inbrengen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een stelling of casus) waarna de trainer eventueel aanvult of een groepsdiscussie plaatsvindt. Ook de ondernemer neemt deel en speelt een belangrijke rol; hij zet de belangen van de onderneming in het voorkomen van riskant alcohol- en drugsgebruik uiteen en licht het interne beleid hierop toe.

Materiaal

Voor preventieprofessionals die Barcode willen gaan uitvoeren is er een trainersmap met handleiding en draaiboek, inclusief CD met dia's. Voor de deelnemende horecaonderneming zijn Barcodeboeken beschikbaar, als naslagwerk voor het horecapersoneel. Voor preventieprofessionals organiseert het Trimbos-instituut regelmatig train-de-trainer bijeenkomsten en terugkomdagen voor Barcode-trainers.

Onderzoek

In 2005/2006 onderzocht het Trimbos-instituut Barcode middels een procesevaluatie in drie horecaondernemingen. De tevredenheid van de deelnemers over Barcode was hoog: zij gaven de cursus gemiddeld een 7.6. De meeste deelnemers (83% tot 98%) vinden dat ze door het volgen van Barcode de signalen van drugsgebruik en dealen kennen, weten wat ze moeten doen in het geval van gezondheidsverstoringen, de regels van verantwoord schenken kennen, weten hoe ze kunnen weigeren alcohol te schenken aan minderjarige of dronken personen en weten wat ze moeten doen wanneer de regels overtreden worden.

Uit de procesevaluatie kwamen de volgende belemmerende factoren voor implementatie naar voren:

 • Barcode kan niet verplicht gesteld worden aan het personeel
 • De werktijden van horecapersoneel (avonduren) maken het plannen van een training lastig
 • De kosten van Barcode voor de horecaondernemer

De belangrijkste faciliterende factoren in de implementatie waren:

 • In de werving focussen op het gezamenlijke belang; veiligheid in en om de horecaonderneming
 • Gebruik maken van succesverhalen
 • Persoonlijk contact tussen trainer en ondernemer
 • Affiniteit van de trainer met de horeca
 • Flexibele en interactieve inhoud; verbinding maken met het be-drijfsbeleid en situatie ter plekke
 • Inbedding in bredere community benadering (Project Uitgaan, Alcohol en Drugs).

Onderwerp:

Alcohol, drugs, roken

Doel:

Preventie

Leeftijd:
16 - 26 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 september 2010
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Trimbos-instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Email: info@trimbos.nl
030-29 71 100

Contactpersoon:

Ninette van Hasselt,
nhasselt@trimbos.nl
030 - 29 59 312

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.