Databank Effectieve Jeugdinterventies

Bang zijn voor andere kinderen

Bang zijn voor andere kinderen ziet bang zijn en angst in de omgang met andere kinderen als een uiting van lage competentieverwachting. Het programma probeert bij deze sociaal incompetente kinderen de persoonlijke competentieverwachting te verhogen in 21 wekelijkse therapeutische sessies. Men werkt in kleine groepjes van 6 kinderen. De behandeling richt zich op het aanleren van effectief sociaal gedrag, het verminderen van angst en verandering in denkwijze en denkinhouden.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Bang zijn voor andere kinderen is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling, omdat er inmiddels betere interventies beschikbaar zijn voor sociaal angstige kinderen.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

H.J. Ringrose en E.H. Nijenhuis

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies