Databank Effectieve Jeugdinterventies

Agressieregulatie op Maat Ambulant

Agressie Regulatie (AR) op Maat Ambulant is voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar met een forse agressieproblematiek. Zij hebben (intensieve) behandeling nodig voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en gedrag. Via verplichte en optionele modules wordt er individueel gewerkt, ook is er een groepstraining van 12 bijeenkomsten. AR op Maat Ambulant is een langdurige behandeling van zes maanden tot twee jaar.


Gericht op:

Agressieproblematiek, delinquentie, gedragsstoornissen

Leeftijd:
16 - 24 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op:
1 juni 2014
Door:

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Het doel van Agressie Regulatie (AR) op Maat Ambulant is dat jongeren in staat zijn hun agressieve gevoelens en gedrag zelf te reguleren. Dit door het verminderen van dynamische individuele risicofactoren die gerelateerd zijn aan de agressieregulatie problematiek.

Doelgroep

Agressie Regulatie (AR) op Maat Ambulant is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar met een forse agressieproblematiek. Bij de jongeren is sprake van reactieve en/of proactieve agressie, ze zijn in aanraking gekomen met justitie, jeugdzorg of GGZ, wegens hun agressieproblematiek. De agressie is vaak onderdeel van een psychosociale en/of psychiatrische problematiek.

Aanpak

AR op Maat Ambulant is een langdurige behandeling van zes maanden tot twee jaar. De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken en mindfulness, waarbij continu aandacht is voor het motiveren en het vergroten van het geloof in eigen kunnen om zo de leerbaarheid te vergroten. Er wordt maatwerk geleverd door intensiviteit en inhoud van de interventie af te stemmen op de hulpvraag van de jongere. Via verplichte en optionele modules wordt er individueel gewerkt aan o.a. motiveren, agressieketen / delictanalyse, stressreductie, impulscontrole, beheersingsvaardigheden en het veranderen van disfunctionele cognities. Ook zijn er modules gericht op het differentiëren van emoties, assertiviteit, conflicthantering, 'juist' waarnemen / interpreteren en het ombuigen van negatieve interactiecirkels met verzorger(s) en/of partner.
Naast het individuele aanbod, is er ook een groepstraining van 12 bijeenkomsten. De individuele sessie wordt elke week aangeboden en duurt minstens één uur, de groepstraining wordt elke week of om de week aangeboden en heeft de duur van anderhalf uur. Na het doorlopen van het behandelaanbod, worden er boostersessies gegeven en vindt er telefonische contact plaats in het kader van de nazorg.

De jongeren kunnen AR op Maat Ambulant aangeboden krijgen als Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM) of in het kader van gedwongen (en natuurlijk vrijwillige!) nazorg. Verder is het toepasbaar als een jongere een voorwaardelijke straf heeft opgelegd gekregen met als bijzondere voorwaarde behandeling in combinatie met toezicht. Ook kan behandeling plaatsvinden op verzoek van een (gezins)voogd of op vrijwillige basis als de jongere / jong volwassene voldoet aan de indicatiecriteria.

Onderzoek

Er is geen direct bewijs dat de effectiviteit van de AR op Maat Ambulant kan aantonen. Als indirect bewijs worden onderzoeken aangehaald die empirische steun geven aan de theoretische onderbouwing van de interventie. Ook worden effectstudies aangehaald van soortgelijke interventies in het buitenland. Uit verschillende internationale onderzoeken blijken trainingen gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische methoden het meeste effect te hebben bij deze doelgroep. Hierbij is het belangrijk dat interventies voor agressieregulatie zich richten op conflicthantering en cognitieve componenten zoals het oplossen van problemen, het verminderen van negatieve gedachten en het adequaat leren waarnemen en interpreteren van informatie. De aangehaalde onderzoeken maken duidelijk dat de opzet van AR op Maat Ambulant en de methoden die deel uitmaken van de interventie leiden tot een vermindering van agressief gedrag en recidive bij jeugdige delinquenten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Studies naar de theoretische onderbouwing van de interventie en studies naar soortgelijke interventies geven eerste aanwijzingen dat het inzetten van Agressieregulatie op Maat Ambulant kan leiden tot een vermindering van agressief gedrag en recidive bij jeugdige delinquenten. Dit oordeel is afgegeven door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Herbeoordeling volgt in 2017 door de nieuwe Erkenningscommissie Justitiële Interventies.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Dr. Larissa Hoogsteder
Hoofd Behandelzaken Jeugd en Agressie en Vermogen
De Waag, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten
Oudlaan 9
3515 GA Utrecht
06-29082293
lhoogsteder@dewaagnederland.nl
www.dewaagnederland.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies