Databank Effectieve Jeugdinterventies

Over de databank

In de databank Effectieve jeugdinterventies staan goed onderbouwde en effectieve jeugdinterventies die in de Nederlandse praktijk worden uitgevoerd. De interventies in de databank beslaan een breed spectrum van de jeugdsector, van voorlichting en ontwikkelingsstimulering tot intensieve hulp.

De databank biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze jeugdinterventies. Daarnaast is de databank een bron van inspiratie voor vernieuwing en verbetering van jeugdhulp.

De databank Effectieve jeugdinterventies is een van de middelen waarmee het Nederlands Jeugdinstituut wil bijdragen aan effectief werken in de jeugdsector. Daarnaast maakt het Nederlands Jeugdinstituut via de databank Wat Werkt inzichtelijk wat er uit Nederlands en internationaal onderzoek bekend is over effectieve aanpakken bij uiteenlopende problemen, werkwijzen en doelgroepen, draagt het bij aan de ontwikkeling van richtlijnen en ondersteunt het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN).

Welke interventies?

Een jeugdinterventie definiëren wij voor de databank als elke planmatige en doelgerichte aanpak ter bevordering van de psychische, sociale, cognitieve of lichamelijke ontwikkeling van een kind of jongere (-9 maanden tot 24 jaar) waar deze (mogelijk) bedreigd of belemmerd wordt en die gericht is op het kind of de jongere zelf, de  opvoeders of de opvoedingsomgeving.

Partners

Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met zes partners in het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Deze zeven kennisinstituten hanteren dezelfde criteria en werkwijze bij het beoordelen en erkennen van interventies. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies; Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022.

Onze zes partners in dit samenwerkingsverband zijn:

RIVM Centrum Gezond Leven
Movisie
Vilans
Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg
Trimbos-instituut
Kenniscentrum Sport

Databanken

Thema Kennisinstituut Databank
Jeugdhulp en ontwikkelingsstimulering Nederlands Jeugdinstituut Databank Effectieve Jeugdinterventies
Gezondheidsbevordering RIVM/Centrum Gezond Leven Database Gezond en Actief Leven
Jeugdgezondheidszorg en preventie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Bibliotheek Interventies
Sport en bewegen Kenniscentrum Sport Sport- en beweeginterventies
Welzijn, participatie, sociale zorg Movisie Databank Effectieve Sociale Interventies
Langdurende ouderen- en gehandicaptenzorg Vilans Databank Langdurende Zorg
Geestelijke gezondheidszorg Trimbos-instituut Erkende interventies ggz

Ontstaansgeschiedenis

De databank Effectieve Jeugdinterventies bestaat sinds 2004. De grondlegger is Tom van Yperen. Hij zette in 2002 de eerste stap in het toegankelijk maken van informatie over effectiviteit van interventies in een databank voor de jeugdsector. De databank en het erkenningstraject zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Tom van Yperen en Jan Willem Veerman zoals zij dat beschrijven in hun boek Zicht op effectiviteit; Handboek voor praktijk gestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg.

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies