Databank Effectieve Jeugdinterventies

Over de databank

In de databank Effectieve jeugdinterventies staan goed onderbouwde en effectieve jeugdinterventies die in de Nederlandse praktijk worden uitgevoerd. De interventies in de databank beslaan een breed spectrum van de jeugdsector, van voorlichting en ontwikkelingsstimulering tot intensieve hulp.

De databank biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze jeugdinterventies. Daarnaast is de databank een bron van inspiratie voor vernieuwing en verbetering van jeugdhulp.

De databank Effectieve jeugdinterventies is een van de middelen waarmee het Nederlands Jeugdinstituut wil bijdragen aan effectief werken in de jeugdsector. Daarnaast maakt het Nederlands Jeugdinstituut via de databank Wat Werkt inzichtelijk wat er uit Nederlands en internationaal onderzoek bekend is over effectieve aanpakken bij uiteenlopende problemen, werkwijzen en doelgroepen, draagt het bij aan de ontwikkeling van richtlijnen en ondersteunt het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN).

Welke interventies?

Een jeugdinterventie definiëren wij voor de databank als elke planmatige en doelgerichte aanpak ter bevordering van de psychische, sociale, cognitieve of lichamelijke ontwikkeling van een kind of jongere (-9 maanden tot 24 jaar) waar deze (mogelijk) bedreigd of belemmerd wordt en die gericht is op het kind of de jongere zelf, de  opvoeders of de opvoedingsomgeving.

Partners

Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met zes partners in het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Deze zeven kennisinstituten hanteren dezelfde criteria en werkwijze bij het beoordelen en erkennen van interventies. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies; Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018.

Onze zes partners in dit samenwerkingsverband zijn:

RIVM Centrum Gezond Leven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Telefoon: (030) 274 85 73
Contactpersoon: Djoeke van Dale
E-mail: djoeke.van.dale@rivm.nl

Logo RIVM

Movisie
Postbus 19129
3501 DC Utrecht
Telefoon: (030) 789 22 64
Contactpersoon: Peter Rensen
E-mail: p.rensen@movisie.nl

Logo Movisie

Kenniscentrum Sport
Postbus 643
6710 BP Ede
Telefoon: (0318) 49 09 00
Contactpersoon: Femke van Brussel
E-mail: femke.vanbrussel@kcsport.nl

Logo Kenniscentrum Sport

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Churchilllaan 11, 7e etage
3527 GV Utrecht
Telefoon: (030) 760 04 09
Contactpersoon: Frans Pijpers
E-mail: fpijpers@ncj.nl

Logo Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg

Trimbos-instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Telefoon: (030) 295 92 31
Contactpersoon: Sonja van Rooijen
E-mail: srooijen@trimbos.nl

Logo Trombos-instituut

Vilans
Postbus 8228
3503 RE Utrecht
Telefoon: (030) 789 23 76
Contactpersoon: Willy Calis
E-mail: w.calis@vilans.nl

Logo Vilans

Databanken

Thema Kennisinstituut Databank
Jeugdhulp en ontwikkelingsstimulering Nederlands Jeugdinstituut Databank Effectieve Jeugdinterventies
Gezondheidsbevordering RIVM/Centrum Gezond Leven Database Gezond en Actief Leven
Jeugdgezondheidszorg en preventie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Bibliotheek Interventies
Sport en bewegen Kenniscentrum Sport Sport- en beweeginterventies
Welzijn, participatie, sociale zorg Movisie Databank Effectieve Sociale Interventies
Langdurende ouderen- en gehandicaptenzorg Vilans Databank Langdurende Zorg
Geestelijke gezondheidszorg Trimbos-instituut Erkende interventies ggz

Ontstaansgeschiedenis

De databank Effectieve Jeugdinterventies bestaat sinds 2004. De grondlegger is Tom van Yperen. Hij zette in 2002 de eerste stap in het toegankelijk maken van informatie over effectiviteit van interventies in een databank voor de jeugdsector. De databank en het erkenningstraject zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Tom van Yperen en Jan Willem Veerman zoals zij dat beschrijven in hun boek Zicht op effectiviteit; Handboek voor praktijk gestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg.

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies