• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Triple P

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma, een van origine Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Het is een laagdrempelig en integraal programma met als doel de preventie van (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen door het bevorderen van competent ouderschap.

Doel

Het algemene doel van Triple P is de preventie van (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen door het bevorderen van competent ouderschap en zelfvertrouwen van ouders. Triple P beoogt:

  • Competenter opvoedingsgedrag bij het omgaan met gedrags- en faseproblemen
  • Minder gebruik van dwingende en negatieve disciplinevormen
  • Betere communicatie over opvoedingskwesties tussen ouders onderling en tussen ouders en kind
  • Minder opvoedingsstress.

Doelgroep

Triple P is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar.

Aanpak

Triple P is de Nederlandse variant van het Australische Positive Parenting Program. De interventie onderscheidt vijf niveaus van ondersteuning die zijn afgestemd op de verschillende behoeften van gezinnen. Samen bieden zij een samenhangend systeem van interventies dat ouders voorziet van de gewenste informatie en steun bij de opvoeding. De vijf niveaus van ondersteuning zijn:

  1. Voorlichting en informatie via de media en andere informatiebronnen
  2. Korte individuele voorlichtingsgesprekken over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.
  3. Gericht advies bij specifieke zorgen over het gedrag en/of de ontwikkeling van het kind.
  4. Training in opvoedingsvaardigheden bij ernstige gedragsproblemen van het kind.
  5. Gezinsinterventie bij ernstige gedragsproblemen gecombineerd met overige gezinsproblemen.

Materiaal

Voor de uitvoering van Triple P zijn per niveau van ondersteuning diverse materialen beschikbaar, waaronder handleidingen voor professionals, werkboeken voor ouders, folders met informatie voor ouders en audiovisueel materiaal.

Onderzoek

Er zijn diverse buitenlandse effectstudies verricht naar de verschillende interventiemethoden van Triple P (Dadds, Schwartz & Sanders, 1987; Sanders & Mc Farland, 2000; Nicholson & Sanders, 1999; Turner, Sanders & Wall, 1994; Connell, Sanders & Markie-Dadds, 1997). Uit deze studies blijkt dat Triple P leidt tot een vermindering van gedragsproblemen bij kinderen in gezinnen met uiteenlopende problemen en achtergronden. Bijvoorbeeld bij kinderen uit conflictueuze gezinnen, kinderen met een depressieve ouder, kinderen in stiefgezinnen, kinderen met aanhoudende eetproblemen en kinderen met gedragsproblemen en wonend in landelijke en afgelegen gebieden. Naast resultaten bij specifieke doelgroepen en risicogroepen zijn er ook positieve resultaten gevonden bij lichtere gedragsproblematiek. In paragraaf 6.2 volgt een meer uitgebreide beschrijving van het verrichte effectonderzoek op de verschillende interventieniveaus.


Onderwerp:

Angst,
Depressie,
Gedragsproblemen,
Gedragsstoornissen,
Kindermishandeling,
Opvoedingsproblemen

Doel:

Preventie, Behandeling

Leeftijd:
0 - 16 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
6 juni 2006
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Panel Jeugdgezondheidszorg en Preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Triple P is ontwikkeld door professor M. Sanders en het team van het Parenting and Family Support Centre van de universiteit van Queensland (Australië).

Voor informatie over de implementatie van Triple P in Nederland, de inhoud van het programma, trainingen en kosten kunt u terecht bij:
Triple P Nederland
Koninginneweg 97
1211 AP Hilversum
035 - 7370757
www.triplep-nederland.nl

Contactpersoon:

Carine Kielstra
carine@triplep.net

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.