Databank Effectieve Jeugdinterventies

Sound Effects

Sound Effects wil de kans op gehoorschade verkleinen bij jongeren tussen de 16 en 30 jaar die minimaal 2 keer per maand uitgaan naar een discotheek, poppodium en/of dance event. In drie trajecten die elkaar versterken leren jongeren hoe zij zelf het risico op gehoorschade kunnen verkleinen, wordt de fysieke omgeving van uitgaansgelegenheden aangepakt en wordt het thema gehoorschade op de publieke en politieke agenda gezet.


Gericht op:

Gehoorschade

Leeftijd:
16 - 30 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
20 september 2012
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het einddoel van Sound Effects is de kans op gehoorschade door het uitgaan te verkleinen bij jongeren tussen de 16-30 jaar die minimaal 2 keer per maand uitgaan naar een discotheek, poppodium en/of dance event.

Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 16-30 jaar die minimaal 2 keer per maand uitgaan naar een discotheek, poppodium en/of dance event.
De secundaire doelgroep bestaat uit eigenaren en organisatoren van discotheken, poppodia en/of dance events en journalisten in online en offline media.

Aanpak

Sound Effects bestaat uit drie trajecten die elkaar versterken. Het eerste traject richt zich rechtstreeks op uitgaande jongeren tussen de 16 en 30 jaar met als doel kennisoverdracht en bewustwording. Jongeren leren welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om risico's op gehoorschade te verminderen. Het gaat hierbij om het kopen van oordopjes, dragen van oordopjes, nemen van gehoorpauzes (in chillruimten) en niet dichter dan 2 meter bij de geluidsboxen gaan staan.

Het tweede traject richt zich op de omgeving (eigenaren van discotheken en organisatoren van dance-evenementen en pop-/rockconcerten en andere stakeholders). Doel van dit traject is het wegnemen van barrières en het creëren van aanpassingen in de fysieke omgeving van discotheken, poppodia en/of dance events, waardoor jongeren minder worden blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus.
Het derde traject richt zich op lokale en landelijke pleitbezorging in de media. Het doel is om het thema gehoorschade door (te) luide muziek op de publieke en (lokale) politieke agenda's te zetten, de discussie hierover op gang te brengen en tegelijkertijd te sturen en actief zoekgedrag naar meer informatie over gehoorschadepreventie te stimuleren.

Onderzoek

Sound Effects is uitgebreid met onderzoek (formatief, summatief en procesevaluatie) begeleid. De belangrijkste resultaten zijn:

  • Het online survey van de pre-post control studie (totaal N=1705; voormeting N=1010; nameting N=695) laat enkele voorzichtige positieve effecten zien op zowel psychosociale factoren, als op gedragsmaten. Specifiek laat Amsterdam (interventiestad) positieve effecten zien ten aanzien van ervaren kwetsbaarheid, attitude, self-efficacy en intenties en actieplannen ten aanzien van gehoorbescherming (en specifiek oordoppengebruik).
  • Er is verandering op mesoniveau bereikt, zoals gedragsverandering bij de peers van Unity en verandering op uitgaanslocaties zoals blijvende verkoop van oordoppen.
  • Er is een relevant netwerk opgebouwd, met de Belangen Vereniging Dance, Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, Koninklijke Horeca Nederland, Nationale Hoorstichting, Unity en CIA van Jellinek Preventie en oordoppenleveranciers.
  • Unity Amsterdam blijft ook na Sound Effects informatie over gehoorschadepreventie geven op dance events.
  • Trimbos-instituut heeft aangegeven op hun website www.drugsenuitgaan.nl ook informatie op te nemen over gehoorschade(preventie) en aandacht voor gehoorschade in combinatie met drugs.
  • Er is een nieuwe oordop op de markt gebracht die qua prijs en uiterlijk voldoet aan de wensen van de proeflocaties en het uitgaanspubliek.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Erg positief is dat de interventie zich niet alleen richt op jongeren, maar ook de omgeving en de politiek erbij betrekt.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Centrum Media & Gezondheid
Peperstraat 35
2801 RD Gouda
info@media-gezondheid.nl
0182-549445
www.media-gezondheid.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies