Kenmerken

Bij deze problematiek ondervind(t)en (een van) de gezinsleden fysieke of psychische schade als gevolg van migratie.

Subtypes en/of specificaties

Acculturatieprobleem

Hierbij is er sprake van problemen met het aanpassen aan de culturele omgeving. Daardoor kunnen minderheden worden afgewezen door de dominante cultuur. Wanneer het gedrag van het gezin afwijkt van de door de dominante cultuur opgelegde norm (bijvoorbeeld doordat de gezinsleden een andere taal spreken en andere gewoonten hebben), kan er direct of indirect maatschappelijk geweld ontstaan.

Discriminatie, racisme of vervolging

Hiervan is sprake wanneer er discriminatie plaatsvindt omdat het gezin tot een bepaalde groep behoort (zoals bepaald door huidskleur, religie, etnische herkomst et cetera); niet op grond van persoonlijke eigenschappen. Discriminatie of vervolging kan als volgt tot uiting komen:

  • afranseling of fysieke vernedering
  • uitsluiting van activiteiten
  • bepaalde vormen van ernstige openlijke stigmatisering of vernedering dat onaangenaam gedrag te boven gaat.

Het gaat daarbij om gebeurtenissen die het gezin en de jeugdige rechtstreeks treffen en een langdurige bedreiging vormen.

Migratie of sociale overplanting

Voorbeelden van problemen met migratie of sociale overplanting:

  • De jeugdige wordt naar een andere omgeving verplaatst zonder zijn gezin.
  • De verhuizing van de jeugdige met het gezin is gedwongen en brengt een bedreiging voor de persoonlijke veiligheid met zich mee.
  • De verhuizing impliceert een overgang naar een radicaal verschillende cultuur / nieuwe taal, of brengt een ernstige vermindering van het welzijn van de jeugdige met zich mee.

Problemen met verblijfsstatus (vluchteling, asielzoeker)

Er kan onder meer sprake zijn van:

  • het niet verkrijgen van een verblijfsstatus
  • langdurig wachten op een uitspraak over de verblijfsstatus
  • na langdurig wachten uiteindelijk geen verblijfsstatus krijgen en terug moeten naar het land van herkomst van de ouders waar inmiddels geen of nauwelijks meer binding mee is.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Deze brede maatschappelijke of culturele stressfactoren werken rechtstreeks in op de jeugdige en kunnen een aanzienlijke mate van langdurige psychische of fysieke bedreigingen met zich meebrengen (Van Yperen, 1990).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies