Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Waarvoor gebruik ik CAP-J?

CAP-J kan op verschillende manieren in het hulpverleningstraject worden ingezet.

Inschatten zorgbehoefte cliënt

Verkennen van de problematiek

CAP-J kan gebruikt worden om de problematiek van jeugdigen en gezinnen in kaart te brengen. Het gebruik kan professionals helpen breed en volledig naar de situatie te kijken. In zogenoemde toegangsteams waarin verschillende disciplines deelnemen, bijvoorbeeld wijkteams, kan CAP-J als kader dienen om de problematiek met elkaar te verkennen.

Vaststellen en ordenen van de problematiek

Met behulp van CAP-J kan problematiek vastgesteld worden. In sommige gevallen zal hieraan een probleemanalyse voorafgaan. De relevante problemen kunnen geclassificeerd worden. Op deze manier wordt de problematiek geordend.

Toeleiding naar hulp

Nadat de problematiek geordend is kan de professional deze ordening gebruiken om de kern van de problematiek eruit te halen. De kern van de problematiek kan professionals helpen bij het kiezen van ondersteuning of hulpverlening.

Naslagwerk

CAP-J is een handig naslagwerk voor iedere professional in de jeugdsector om meer te weten te komen over allerlei problemen op het gebied van jeugd en opvoeding. Bij verschillende fases in de hulpverlening kan CAP-J helpen om de problemen helder en nauwkeurig te beschrijven.

Effectonderzoek

Een beschrijving en clustering van de problematiek van cliënten is een belangrijke voorwaarde voor praktijkgestuurd en wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de jeugdhulp. Het is immers belangrijk vast te stellen bij welke problemen een bepaalde vorm van begeleiding of behandeling werkt, en bij welke minder of niet. CAP-J draagt op deze manier bij aan de professionalisering van de jeugdhulp.

Vragen?

Willeke van Sleeuwen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies