Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Uw suggesties voor verbetering

CAP-J is ontwikkeld voor en met professionals in de jeugdsector. Ook voor een volgende versie is het belangrijk feedback te krijgen van gebruikers. Daarom stelt het Nederlands Jeugdinstituut het op prijs als u hieronder uw suggesties ter verbetering doorgeeft aan Inge Bastiaansen.

Vragen?

Inge Bastiaanssen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies