Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Uw suggesties voor verbetering

CAP-J is ontwikkeld voor en met professionals in de jeugdsector. Ook voor een volgende versie is het belangrijk feedback te krijgen van gebruikers. Daarom stelt het Nederlands Jeugdinstituut het op prijs als u uw suggesties ter verbetering doorgeeft aan Inge Bastiaanssen.

Vragen?

Ria Schouten - de Vos is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies