• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Uw suggesties voor verbetering

CAP-J is ontwikkeld voor en met professionals in de jeugdsector. Ook voor een volgende versie is het belangrijk feedback te krijgen van gebruikers. Daarom stelt het Nederlands Jeugdinstituut het op prijs als u hieronder uw suggesties ter verbetering doorgeeft aan Willeke Daamen, w.daamen@nji.nl

Vragen?

Willeke Daamen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies