Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Voor wie is CAP-J?

Voor professionals

CAP-J is bedoeld voor professionals die met jeugdigen en gezinnen werken, zoals psychologen, pedagogen, orthopedagogen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers en jeugdverpleegkundigen. Professionals kunnen met CAP-J de aard van problematiek classificeren. Professionals die problemen classificeren met CAP-J moeten minimaal hbo-geschoold zijn.

Voor organisaties

CAP-J is ook bedoeld voor organisaties die zorg bieden aan jeugdigen en hun gezinnen. Deze organisaties kunnen CAP-J bijvoorbeeld gebruiken bij de intake van een jeugdige of gezin, voor doelgroepanalyses en om interventies en programma's beter af te stemmen op de doelgroep.
Voorbeelden van organisaties die CAP-J kunnen gebruiken:

  • wijkteams
  • Centra voor Jeugd en Gezin
  • gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • jeugdhulpaanbieders
  • instellingen voor specialistische jeugdhulp
  • Raden voor de Kinderbescherming
  • JeugdzorgPlus-instellingen
  • justitiële jeugdinrichtingen

Voor gemeenten

Gemeenten kunnen CAP-J gebruiken om de toegang naar zorg te organiseren. In bijvoorbeeld wijkteams, ZAT-teams en andere toegangsteams kan CAP-J helpen om in kaart te brengen welke soort problemen er zijn rondom een gezin. Op basis van onder andere deze gegevens kan zorg worden ingekocht, door te matchen welke zorg aansluit bij de problemen die zijn geclassificeerd.
Daarnaast kan CAP-J helpen om de doelgroepen in de gemeente in kaart te brengen. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden over welke problemen in de gemeente het meest voorkomen, en waar de zorg op moet worden afgestemd.

Vragen?

Willeke van Sleeuwen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies