Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Hoe classificeer ik met CAP-J?

Voordat professionals met CAP-J gaan werken, is het noodzakelijk dat zij de systematiek van CAP-J kennen en weten hoe classificeren werkt. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daarvoor een gebruikershandleiding ontwikkeld.

Wat is classificeren?

Classificeren is het ordenen van gegevens door ze in te delen in categorieën, gebaseerd op overeenkomstige en onderscheidende kenmerken. Classificeren is een situatie ontdoen van bijzondere en individuele kenmerken, zodat groepering mogelijk is. Daarbij zijn overeenkomsten belangrijker dan verschillen. Classificering is nodig om onderzoek te kunnen doen naar behandelingen, cliënten te bespreken met andere hulpverleners, en voor een efficiënte organisatie van de zorg.

Geen vervanging van diagnostiek

Classificeren heeft een beperkt doel en kan diagnostiek niet vervangen. Bij diagnostiek zijn de bijzondere kenmerken van de cliënt van belang. Aan classificeren gaat altijd diagnosticeren vooraf. Je moet eerst weten wat er met individuele cliënten aan de hand is om te kunnen bepalen welke typen problemen zich binnen een groep voordoen.

Andere classificatiesystemen

CAP-J kan gebruikt worden als aanvulling op andere classificatiesystemen, zoals de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) en de International Classification of Diseases (ICD). Deze classificatiesystemen richten zich op stoornissen, waar CAP-J zich richt op problemen. Alleen psychiaters en gz-psychologen kunnen de DSM en de ICD gebruiken om te classificeren. CAP-J kan gebruikt worden door hulpverleners met minimaal hbo-niveau. Voor meer informatie over de DSM en de ICD kijkt u op de website van de American Psychiatric Association (APA) en www.apps.who.int.

Vragen?

Willeke van Sleeuwen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies