Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Doorontwikkeling CAP-J

Ontwikkeling

CAP-J is ontwikkeld om kind-, gezins- en omgevingsproblemen te classificeren die niet voorkomen in andere veelgebruikte classificatiesystemen, zoals het psychiatrisch handboek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) en de International Classification of Diseases (ICD). CAP-J is ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

CAP-J is ontwikkeld door hulpverleners en experts uit de jeugdzorg, onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut. De beschrijvingen uit CAP-J zijn gebaseerd op zowel wetenschappelijk onderzoek als de inbreng van betrokken hulpverleners en experts.

Betrouwbaarheid

In 2007 is onderzoek gedaan naar de mate waarin verschillende beoordelaars tot hetzelfde oordeel komen, de 'interbeoordelaarsbetrouwbaarheid'. Van de onderzochte rubrieken scoorde bijna 80 procent redelijk tot goed op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Dat is een hoog percentage, zeker in vergelijking met classificatiesystemen zoals de DSM, waar de betrouwbaarheid van het beoordelen vaak matig tot redelijk is. Meer informatie over dit onderzoek en de ontwikkeling van CAP-J staat in de publicatie Ontwikkeling van en onderzoek naar het Classificatiesysteem Aard Problematiek Jeugdzorg (CAP-J) .

Beheer en doorontwikkeling CAP-J

CAP-J wordt sinds 2011 beheerd door het Nederlands Jeugdinstituut. Om de kwaliteit van CAP-J en de toepasbaarheid voor de praktijk te behouden, worden de beschrijvingen regelmatig geactualiseerd met nieuwe kennis en inzichten. Het actualiseren gebeurt in samenwerking met professionals uit de praktijk, die deelnemen aan de inhoudelijke commissie CAP-J.

Inhoudelijke commissie CAP-J

De inhoudelijke commissie komt twee keer per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomsten doet het Nederlands Jeugdinstituut voorstellen voor aanpassingen. De commissieleden kijken inhoudelijk mee welke aanpassingen in CAP-J doorgevoerd kunnen worden en doen aanbevelingen voor literatuur. De commissie beslist of de voorgestelde aanpassingen doorgevoerd worden.

Naast deze aanpassingen denkt de commissie met het Nederlands Jeugdinstituut mee over hoe CAP-J in het werkveld verspreid kan worden. Ook houdt de commissie zich bezig met thema's die relevant zijn voor CAP-J, zoals de transformatie van het jeugdstelsel.

De leden van de inhoudelijke commissie CAP-J zijn:

  • Rita Heinen, Avans+
  • Nienke Keizers, Accare
  • Carolien Konijn, Spirit
  • Marija Maric, Universiteit van Amsterdam
  • Yvonne Meijer, Leger des Heils Midden Nederland
  • Albert Ponsioen, Landelijk Kenniscentrum LVB
  • Wibo Scholtus, BMC
Vragen?

Willeke van Sleeuwen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies