• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Gebruikersevaluatie

CAP-J is goed bruikbaar in de praktijk: het classificatiesysteem dwingt tot goede dossieranalyse en een uniform taalgebruik, het helpt bij het ordenen en het brengt het gehele scala aan problemen van en rond het kind in kaart. Dat is het oordeel van 23 respondenten die in 2015 meewerkten aan de tweede gebruikersevaluatie van CAP-J.

De respondenten gebruiken CAP-J het meest voor:

  • classificatie van individuele cliënten
  • doelgroepanalyse.

Ze classificeren veelal op rubrieksniveau, hoewel dat niet altijd mogelijk is door tekort aan geschikte informatie.

Wat betreft de inhoud noemden de respondenten ook nadelen. Zo is de lijst van classificaties lang, is er overlap tussen rubrieken en kost het classificeren veel tijd. Ook is er volgens sommige gebruikers weinig nuancering mogelijk in de ernst van het probleem. De gebruikers misten enkele rubrieken, zoals seksuele ontwikkeling en mishandeling of misbruik buiten het gezin. Een aantal van deze rubrieken is inmiddels aan CAP-J toegevoegd.

Gebruiksvriendelijkheid

Met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid vertelden de meeste gebruikers gemiddeld 10 tot 15 minuten per cliënt nodig te hebben voor classificatie met CAP-J. Een derde heeft echter niet altijd genoeg informatie om te classificeren met CAP-J. Tot nu toe werd de papieren versie van CAP-J het meest gebruikt; de gebruikers willen dat een nieuwe versie van CAP-J zowel op papier als in digitale vorm wordt uitgegeven.

De tweede gebruikersevaluatie was online in te vullen. De respondenten waren merendeels gedragswetenschappers bij een jeugdzorgaanbieder, een gecertificeerde instelling of een instelling gericht op jeugd met een lichte verstandelijke beperking. Op zes respondenten na hadden ze allen een instructiebijeenkomst over CAP-J gevolgd.

Wilt ook u uw ervaringen met CAP-J delen? Laat het weten via cap-j@nji.nl.

Vragen?

Willeke Daamen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.