Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Gebruikersevaluatie

CAP-J is goed te gebruiken in de praktijk: het classificatiesysteem maakt het mogelijk complexe problemen precies te beschrijven, brengt prioriteiten in kaart en geeft eenheid in taal. Dat is het oordeel van 29 respondenten die meewerkten aan de gebruikersevaluatie van CAP-J in 2018.

De respondenten gebruiken CAP-J het meest voor:

  • classificatie van de problemen van individuele cliënten
  • naslagwerk
  • doelgroepanalyse

De meeste respondenten classificeren de problemen van al hun cliënten. Bij de meerderheid bepaalt de hoeveelheid beschikbare informatie op welk niveau ze classificeren. Dat niveau verschilt dus per cliënt. Het meest classificeren de gebruikers op rubrieksniveau.
Het kopje 'Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop' in de rubrieken heeft voor de respondenten toegevoegde waarde. Het kopje geeft aanvullende informatie die het makkelijker maakt om het gedrag van de cliënt in de juiste context te plaatsen.

De respondenten noemen ook nadelen van de CAP-J. Zo vinden ze het moeilijk om de geclassificeerde problemen te vertalen naar concrete werkdoelen, en kost het classificeren sommigen veel tijd. Verder is het classificatiesysteem nog niet goed ingebed bij andere organisaties. Dan bestaat het risico dat een van de voordelen van CAP-J, eenheid van taal, verloren gaat. Ook vinden sommige gebruikers de beschrijvingen te bondig of juist te uitgebreid.

Gebruiksvriendelijkheid

De gebruikers zijn tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van de CAP-J: de meerderheid vindt CAP-J makkelijk te gebruiken. Het kost de meesten tien tot vijftien minuten  om de problemen van hun cliënt te classificeren. CAP-J biedt daarbij voldoende of ruim voldoende informatie om te kunnen classificeren.

De vragenlijst is merendeels ingevuld door gedragswetenschappers; de gesloten jeugdhulp was als organisatie het meest vertegenwoordigd. Van de zeventien deelnemende gedragswetenschappers zijn er negen in het gebruik geschoold.

De tweede druk van CAP-J is op papier verkrijgbaar, te gebruiken op een website en met een app. Het boek en de website hebben de voorkeur; het boek wordt het meest gebruikt.
Tot slot pleiten de respondenten voor een CAP-J-versie voor gebruik met en door cliënten.

Heeft u feedback ter verbetering van CAP-J? Stuur uw reactie naar Inge Bastiaanssen, zodat wij uw feedback kunnen gebruiken bij de doorontwikkeling van CAP-J.

Vragen?

Willeke van Sleeuwen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies