Kenmerken

De omgangsregeling zoals die is vastgesteld door de ouders, eventueel door tussenkomst van een rechter, kan problemen opleveren voor de jeugdige.

Subtypes en/of specificaties

De problemen met betrekking tot de omgangsregeling kunnen verschillend van aard zijn:

 • de afwezige ouder wil geen contact meer met zijn kinderen
 • een van beide ouders houdt zich niet aan de gemaakte afspraken
 • de ouder die de zorg heeft, wil ondanks de afgesproken omgangsregeling niet dat de jeugdige contact heeft met de afwezige ouder
 • een van beide ouders gaat verhuizen waardoor de omgangsregeling in het gedrang komt
 • de jeugdige is niet tevreden met de omgangregeling omdat hij de afwezige ouder te weinig of te veel ziet
 • de omgangsregeling schaadt de geestelijke en/of de lichamelijke ontwikkeling van de jeugdige
 • de ouder is ongeschikt of niet in staat tot omgang
 • de jeugdige van 12 jaar of ouder heeft ernstige bezwaren tegen de omgangsregeling
 • de omgangsregeling is in strijd met andere zwaarwegende belangen van de jeugdige
 • er is sprake van problemen in de omgang met mensen die nauw verbonden zijn met de jeugdige (grootouders, broers, zussen)
 • er is sprake van problemen in de omgangsregeling bij een uithuisplaatsing
 • ontvoering van de jeugdige naar een land van herkomst. 

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Een jeugdige van 12 jaar of ouder – en ook onder de 12 als mag worden aangenomen dat de jeugdige zijn belangen goed kan inschatten – kan de rechter benaderen als hij veranderingen in de omgangsregeling wil (Van Wamelen, 1997).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies