Dit is een verwijsrubriek.

Hieronder ziet u bij welke rubriek u verschillende soorten problemen rond de seksuele ontwikkeling kunt terugvinden.

Als er sprake is van kindproblematiek (as A) dan dienen zowel de rubriek op de A-as, als de verwijsrubriek (A905) geclassificeerd te worden.

Als het gaat om problemen in het gezin of de omgeving (assen D en E) dient alleen de rubriek waarnaar verwezen wordt geclassificeerd te worden.

Als het gaat om:

Seksueel grensoverschrijdend gedrag jeugdige, zie:

 • Opstandig gedrag en/of antisociaal gedrag (A202)

Seksverslaving, zie:

 • Problematisch afhankelijkheidsgedrag niet aan middelen gerelateerd (A406)

Problemen met de seksuele geaardheid, zie:

 • Identiteitsproblemen (A303)
 • Problemen in de familierelaties (niet het gezin) (D701)
 • Problemen met verliefdheid/liefde en relaties (E202)

Seksueel misbruik, zie:

 • Jeugdige slachtoffer seksueel misbruik (D303)
 • Pleger seksueel misbruik (D508)
 • Jeugdige slachtoffer mishandeling buiten het gezin (E306)

Cultuur- of omgevingsgebonden problemen op het gebied van seksualiteit, zie:

 • Generatieconflict (D207)
 • Negatieve jeugdervaring / traumatische ervaring ouder (D501)
 • Antisociaal gedrag ander gezinslid (D602)
 • Risicovolle vriendenkring (antisociaal gedrag, gebruik middelen) (E205)
 • Problematische maatschappelijke positie jeugdige, onder meer als gevolg van migratie (E304)

Seksueel probleemgedrag als symptoom, zie:

 • Angstproblemen (A102) bijvoorbeeld dwangmatig beleven van seksuele fantasieën en gedachten
 • Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (A104), bijvoorbeeld seksueel ageergedrag

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies